reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 26 stycznia 2009

Wpływ bankructwa Qimonda na Infineon

Złożenie wniosku o upadłość przez Qimonda może mieć istotny wpływ na finanse jej właściciela, Infineon.

Upadłość Qimonda może negatywnie wpłynąć na poziom zobowiązań Infineon z tytułu toczących się postępowań antytrustowych, roszczeń dotyczących zwrotu dotacji rządowych, przyznanych na utworzenie miejsc pracy oraz roszczeń, związanych z zobowiązaniami pracowniczymi. Spółka przewiduje, iż ewentualne roszczenia – jeśli w istocie staną się wymagalne - będą pociągały płatności gotówkowe nie wcześniej niż po roku obrachunkowym 2009. Infineon wyraził zamiar zwiększenia w 1Q 2009 rezerw na zobowiązania związane z postępowaniami antytrustowymi. Co więcej, spółka wyraziła również zamiar utworzenia dalszych rezerw na inne zobowiązania, związane z upadłością Qimonda, których oszacowanie jest możliwe w chwili obecnej. Infineon ocenia, iż wysokość rezerw będzie wyrażała się kwotą ‘w niższym zakresie trzycyfrowej liczby milionów euro’.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1