reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© AW Komponenty | 20 lipca 2011

Chrońmy się!

TI pomaga swoim klientom bronić się przed piractwem komputerowym wprowadzając nowe, bezpieczne procesory wbudowane, umożliwiające ochronę własności intelektualnej oraz poufnych danych

Firma Texas Instruments Incorporated (TI) oferuje swoim klientom dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym odczytem własności intelektualnej (IP) i poufnych danych w procesorach OMAP-L138 DSP + ARM ®, i cyfrowych procesorach sygnałowych (DSP) TMS320C6748. Funkcja bezpiecznego startu zapobiega wykonaniu przez osoby niepowołane modyfikacji opracowanych algorytmów, chroniących przed nieautoryzowanym dostępem do systemu i jego nieuprawnionym użyciem. Odbywa się to przez blokowanie wpisywania złośliwego oprogramowania oraz uniemożliwienie analizy kodu i jego powielania. Wielopoziomowe szyfrowanie pozwala na uaktualnianie oprogramowanie rozruchowego i aplikacyjnego w zewnętrznej pamięci flash, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego uruchomienia systemu. Wielopoziomowe szyfrowanie zostaje aktywowane wtedy, gdy do ochrony kluczy szyfrujących użytkownika jest zastosowany dedykowany układowi klucz szyfrujący, znany tylko temu układowi. Kiedy konieczne jest wykonanie aktualizacji, użytkownik tworzy nowy zaszyfrowany obraz systemu wykorzystując jego klucze szyfrujące. Następnie układ może ściągnąć ten obraz za pomocą dostępnych kanałów łączności i zastąpić nim istniejący kod.
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1