reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Microchip Komponenty | 30 marca 2011

Microchip: 'Zwiększamy moce produkcyjne'

Microchip utrzymuje, że katastrofa w Japonii nie miała negatywnego wpływu na produkcję firmy. Optymistyczne stanowisko na przyszłość zajął w swoim liście do klientów i potencjalnych odbiorów prezes i dyrektor generalny Microchip, Steve Sanghi utrzymując, że firma jest gotowa pomóc klientom, którym sytuacja w Japonii zakłóciła dostawy i proces produkcyjny.

'Microchip ma duże zdolności produkcyjne i możliwości, aby pomóc klientom, którzy utknęli z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw', czytamy w liście prezesa. Firma zwiększyła dostawy produktów, by zaspokoić luki na rynku wywołane trzęsieniem ziemi i tsunami w Japonii. Microchip współpracuje z ponad 1'000 globalnych partnerów projektu, którzy są gotowi do podjęcia substytucyjnych dostaw dla stałych i nowych klientów. Ponadto dzięki ponad 80 dystrybutorom firma ma możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami na całym świecie i dostarczanie im wysokiej jakości półprzewodników. - Ostatnio terminy dostaw produktów firmy Microchip znacznie się zmniejszyły. Jednak zanim zaoferujemy nasze produkty klientom konkurencji, chcielibyśmy być pewni, że nasi obecni klienci są pod najlepszą opieką. Mimo braku zakłóceń w dzisiejszych dostawach, jesteśmy świadomi, że okoliczności zmieniają się każdego dnia. Wzywamy do działania wszystkich obecnych klientów firmy Microchip. Upewnijcie się, że dokładnie przeanalizowaliście swoje potrzeby i złóżcie zamówienia nie mniej niż 12 tygodni przed realizacją – dodaje prezes i dyrektor generalny Microchip, Steve Sanghi. Dzięki temu, jak twierdzi prezes, firmy unikną opóźnień w dostawach i ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych.
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1