reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 10 marca 2011

Rekordowe wyniki Molex w 2Q/2011

Przychody Molex w drugim kwartale roku podatkowego 2011, zakończonym 31 grudnia 2010 r., przekroczyły znacznie prognozy firmy i osiągnęły 901.5 mln USD. W porównaniu do analogicznego kwartału w roku poprzednim stanowi to wzrost o 24%.

W drugim kwartale roku fiskalnego 2011 firma Molex odnotowała przychody netto na poziomie 901.5 mln USD i zysk netto równy 78.3 mln USD, w porównaniu do 729.6 mln USD przychodów i 13.8 mln USD zysku w analogicznym kwartale w roku poprzednim. Zysk na akcję wzrósł z 0.08 USD w drugim kwartale roku podatkowego 2010 do 0.45 USD w drugim kwartale roku podatkowego 2011, zaś marża brutto wzrosła z 29.1% do 30.1%. Prognozując wyniki na kolejny kwartał spółka uwzględniła trendy sezonowe i utrzymującą się niepewności na globalnym rynku elektroniki. Biorąc pod uwagę te czynniki i przy założeniu stałego kursu walutowego oraz cen surowców, Molex szacuje osiągnięcie przychodów w przedziale od 850 do 890 mln USD, przy zysku na akcję w przedziale od 0,39 do 0,43 USD.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-1