reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Leoni Komponenty | 09 marca 2011

Dobre perspektywy na rynku wiązek w 2011

Po spadku o 24,6% w 2009 r., globalny rynek wiązek wzrósł o 29,8% w 2010 r. Regionem o najwyższym wzroście były Chiny (+41%.), zaś o najniższym: Ameryka Północna (+23,9%).

Sprzedaż wiązek i konektorów skupia się od ostatnich 20 lat coraz bardziej w Chinach i regionie Azji Pacyficznej. Chiny przewyższą udziałem w rynku Amerykę Północną w 2011 r., a Europę w roku 2013. Poniższe wykresy odzwierciedlają ten trend od roku 2001. © Bishop&Associates Pozytywne czynniki wpływające na wyniki w 2011 r.: - PKB Stanów Zjednoczonych przerósł w 2010 r. prognozowaną wartość; - Światowe PKB wzrośnie o ok. 2-3%; oczekiwania są wyższe w Chinach i regionie Azji Pacyficznej; . - Wzrost wydatków konsumentów; - Wzrost na giełdach na świecie; - Wzrost sprzedaży na rynku motoryzacyjnym. Obawy na rynku w 2011 r.: - Kontynuacja suwerennego kredytu w Europie; - Wysoki deficyt wydatków w zachodnich gospodarkach; - Zaostrzenie rynku kredytów w Chinach, w celu ochłodzenia gospodarki i zmniejszenia inflacji; - Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia w krajach zachodnich; - Stagnacja na rynkach mieszkaniowych; - Dalsze niepokoje społeczne w krajach arabskich mają wpływ ceny ropy naftowej i złota. Rezultat: - Wzrost sprzedaży na rynku wiązek o 5,5% do poziomu121,6 mld USD; - Regionalizacja i presja kosztowa zmusi rynek do przesunięcia sprzedaży na obszary Chin i region Azji Pacyficznej
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1