reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Merlin Komponenty | 28 stycznia 2011

Nowa polska technologia wbudowania elementów wewnątrz PCB

Instytut Tele- i Radiotechniczny ITR otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie technologii wbudowywania elementów rezystywnych i pojemnościowych wewnątrz płytki drukowanej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1, Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Projekt stanowi kontynuację działań podejmowanych w ITR związanych z innowacyjnymi technologiami wykonywania wielowarstwowych płytek drukowanych z mikropołączeniami wewnętrznymi oraz ze strategią Instytutu ukierunkowaną na wdrażanie wyników prac badawczych w przedsiębiorstwach sektora elektroniki. Projekt jest ukierunkowany na potrzeby społeczno-gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sektora elektroniki, które aby utrzymać się na rynku powinny stale podnosić poziom innowacyjności swojej produkcji przy jednoczesnym obniżaniu kosztów wytwarzania wyrobów. Zadania badawcze objęte projektem obejmują opracowanie podstaw doświadczalnych sukcesywnie prowadzonych procesów wbudowywania, na wewnętrznych warstwach płytki drukowanej, planarnych rezystorów i kondensatorów stanowiących największą liczbę montowanych podzespołów biernych. Projekt obejmuje próby doświadczalne obejmujące procesy formowania oraz badania elektryczne, fizykochemiczne i niezawodnościowe podzespołów. Na obecnym etapie opracowano technologię wytwarzania rezystorów cienkowarstwowych z warstw NiP oraz prowadzone są zaawansowane prace nad opracowaniem podstaw technologicznych i konstrukcyjnych wbudowanych rezystorów grubowarstwowych i elementów pojemnościowych. Zaprojektowano i wykonano płytki modelowe z rezystorami cienkowarstwowymi, m. in. rezystory zostały zastosowane w jednym z modułów mikroprocesorowego urządzenia do pomiarów automatyki, sterowania i zabezpieczeń (MUPASZ). Testy urządzenia wykazały bardzo dobrą funkcjonalność rezystorów cienkowarstwowych wykonanych w warstwie NiP. Ponadto wykonano również prototypowe układy z rezystorami wbudowanymi do badań wpływu odkształceń zginających i skręcających na rezystancję rezystorów. Obecnie trwają badania wykorzystania tego typu konstrukcji jako tensometrów. Innym przykładem zastosowania praktycznego wbudowanych rezystorów cienkowarstwowych jest wykonanie logarytmicznych przetworników rezystancji na częstotliwość z różnymi wartościami rezystorów w układzie mostka. W trakcie realizacji projektu ITR współpracowało z zakładem produkującym płytki drukowane Eldos i zakładem montażowym Semicon. Źródło: ITR
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1