reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 20 stycznia 2011

DeteH: projekt nowej generacji czujnika wodoru i jego związków

Instytut Tele- i Radiotechniczny ITR jest koordynatorem projektu „Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych”. Technologia, oparta głównie na węglu i palladzie, pozwoli na skonstruowanie nowoczesnego detektora wielofunkcyjnego.

Projekt deteH, współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ma na celu opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury. Materiałem aktywnym w opracowywanych sensorach będą różne odmiany alotropowe węgla (nanorurki, nanopianki, nanopręty, fulereny), zawierające wtrącenia w postaci nanoziaren palladu. Jako podłoża zostaną zastosowane monokrystaliczny krzem oraz materiały wysokotemperaturowe. Dla wzmocnienia zostaną zastosowane warstwy diamentowe mikro- i nanokrystaliczne oraz diamentopodobne DLC. Technologia, oparta głównie na węglu i palladzie, pozwoli na skonstruowanie nowoczesnego detektora wielofunkcyjnego, w którym jeden detektor może wykrywać i mierzyć jednocześnie stężenia różnych rodzajów gazów zawierających wodór. DetaH zakłada: - opracowania technologii warstwy aktywnej czujnika - przygotowania odpowiednich podłoży do osadzania warstwy aktywnej - opracowania technologii nakładania elektrod na warstwę aktywną czujnika - opracowania elektronicznego systemu sterowania czujnikiem dla akwizycji sygnału pomiarowego oraz kompensacji temperaturowej niestabilności rezystancji warstwy Projekt realizuje konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: ITR, Wydział Chemii UW, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Instytut Fizyki PAN, Politechnika Świętokrzyska, Instytut Matematyki UJK oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Źródło: deteH
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 19 2019 17:01 V14.7.13-1