reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 07 stycznia 2011

Trendy na rynku komponentów pasywnych w 2011

Wzrost rynku komponentów pasywnych będzie stymulowany przez zwiększający się popyt na komponenty specjalizowane oraz gotowe moduły. Rynek będzie napędzany przez upowszechnianie się nowych materiałów oraz wprowadzanie innowacyjnych metod produkcyjnych.

Pomimo światowego kryzysu, światowa sprzedaż komponentów pasywnych w roku 2009 nieco wzrosła i wyniosła 22 mld USD. Kondensatory tworzą około 60% rynku komponentów pasywnych (13 mld USD), kolejne 20% to gotowe moduły (4.4 mld USD). Pozostała część rynku podzielona jest pomiędzy induktory, rezystory i inne komponenty pasywne. Komponenty modułowe, takie jak przetwornice DC/DC, co prawda nie są komponentami pasywnymi sensu stricto, lecz wliczane są w ogólną wielkość rynku ze względu na fakt, iż większość czołowych producentów komponentów pasywnych ma je w swojej podstawowej ofercie, a popyt na nie stale wzrasta. Tak jak we wszystkich innych przypadkach, postęp na rynku komponentów pasywnych kreowany jest przez potrzebę miniaturyzacji, zmniejszenia kosztów i polepszenia parametrów. Dla projektantów i producentów komponentów pasywnych oznacza to ciągłe poszukiwanie nowych materiałów, innowacyjnych technik upakowania czy nowatorskich metod produkcyjnych, których długofalowym celem jest obniżka kosztów. Producenci wciąż uważnie analizują nowe materiały lub warianty już znanych materiałów, które mogą mieć zastosowanie w komponentach pasywnych. W przypadku kondensatorów, do wyboru pozostaje cały szereg materiałów, wykazujących cechy dielektryczne, decydujących o cechach samego kondensatora. Znakomitym przykładem komponentów aktywnych, które przeżywają intensywny wzrost w efekcie zastosowania rozmaitych materiałów dielektrycznych i ulepszenia ich konstrukcji, są kondensatory MLCC (multi-layer ceramic capacitor). Opracowano znaczną ilość dielektryków, które umożliwiają dostosowanie konstrukcji MLCC do bardzo specyficznych wymagań. Dielektryki z Klasy 2 EIA są przykładowo dostępne w wariantach różniących się temperaturą i zakresem tolerancji, umożliwiając producentowi opracowanie kondensatora dla ściśle określonego zastosowania. Postępy w dziedzinie materiałów umożliwiły szybki rozwój komponentów pasywnych, zaprojektowanych do specyficznych aplikacji i trend ten będzie niewątpliwie kontynuowany. Innym przykładem znaczenia nowych materiałów są ultrakondensatory o pojemności elektrycznej w przedziale od 1 do 9000 F czy nawet większej, których pojemność energetyczna w ostatniej dekadzie była stopniowo zwiększana w efekcie ciągłych wysiłków badaczy, nakierowanych na zrównanie pojemności kondensatorów z niektórymi typami baterii. Znaczenie nowych materiałów jest w tym przypadku trudne do przecenienia. W przypadku ultrakondensatorów, osiągnięcie parametrów porównywalnych z bateriami zmieni cały obraz rynku, bowiem superkondensatory istotnie przewyższają baterie swoimi parametrami operacyjnymi (np. czas ładowania). Równie ważne są sposoby upakowania oraz procesy samej produkcji. Ponownie jako przykład mogą służyć MLCC. Sztywność materiałów ceramicznych MLCC może prowadzić do defektów w postaci tworzenia się pęknięć i utraty połączenia elektrycznego. Problem ten został rozwiązany przez opracowanie produktów, mających giętkie wyprowadzenia. Wzrost liczby komponentów pasywnych, dostępnych na rynku, jest obecnie zdumiewający, a ich katalogi zajmują coraz więcej stron. Niewątpliwie jednym z najważniejszych trendów na rynku komponentów pasywnych w najbliższych latach będzie dalszy wzrost ich liczebności. Kolejnym segmentem, który będzie się szybko rozwijał, są moduły, które wprowadzane są do podstawowej oferty producentów. Znaczenie wartości dodanej, oferowanej dzięki zastosowaniu modułów, wzrastało w ostatnich dwóch dekadach i trend ten będzie kontynuowany także w najbliższych latach. Źródło: Joe Moxley, senior engineer, of Custom Electronics, Inc.; ‘2011 Trends for Passive Components’.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2020 14:54 V18.10.14-1