reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Relpol Komponenty | 12 listopada 2010

Relpol zmniejsza zadłużenie i poprawia wyniki

W III kwartale 2010 r. Grupa Relpol osiągnęła 21,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 34% więcej niż w III kw. 2009 r. Narastająco w ciągu trzech kwartałów przychody ze sprzedaży wyniosły 63 mln zł i były o 32 % wyższe niż osiągnięte w porównywalnym okresie zeszłego roku.
Wynik netto na sprzedaży wyniósł 639 tys. zł. wobec straty netto na poziomie -704 tys. zł w analogicznym kwartale w roku ubiegłym. Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2010 r. wynik netto na sprzedaży był nieznacznie ujemny i wyniósł -210 tys. zł, wobec straty poniesionej w wysokości -4.675 tys. zł, w porównywalnym okresie roku 2009. Wpływ na wynik netto na sprzedaży miało ograniczenie kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu. Niekorzystny wpływ na wyniki miał wzrost kosztów materiałów i usług obcych.

W III kwartale grupa kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości -2.231 tys. zł wobec -3.770 tys. zł straty poniesionej w III kw. 2009 r. Powodem straty poniesionej w III kw. 2010 r. był przede wszystkim odpis aktualizujący wartość zapasów w wysokości 2.221 tys. zł. Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2010 r. strata netto wyniosła 4.326 tys. zł i była o połowę mniejsza niż strata poniesiona w tym samym okresie 2009 r. (8.766 tys. zł).

Zadłużenie grupy kapitałowej zmniejszyło się o 5 mln zł w stosunku do III kwartału 2009 r. i o 5,3 mln zł w stosunku do 31.12.2009 r. Główną przyczyną była spłata kredytów bankowych. Stan zobowiązań z tytułu kredytów zmniejszył się o 10 mln zł w stosunku do stanu na 30.09.2009 r.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
Załaduj więcej newsów
October 15 2018 23:56 V11.6.0-2