reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 31 sierpnia 2010

Relpol odrabia straty

Przychody ze sprzedaży netto Relpol S.A. w I połowie 2010 r. wyniosły 41.804 tys zł, w porównaniu do 31.981 tys zł w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Strata netto ponad dwukrotnie się zmniejszyła z 4.996 tys zł w I połowie 2009 r. do 2.068 tys zł w IH 2010. Wynik netto I półrocza 2010 r. to efekt straty poniesionej w I kwartale br., głównie za sprawą wysokich kosztów działalności operacyjnej i finansowej. W II kwartale 2010 r. grupa kapitałowa wypracowała 697 tys zł zysku netto. W ocenie Zarządu, sytuacja Relpol S.A. i grupy kapitałowej poprawia się w stosunku do stanu w 2009 r. i I kw. 2010 r. Na skonsolidowane wyniki finansowe decydujący wpływ miały: - wyraźny wzrost poziomu sprzedaży - stabilizacja kursu euro - spadek cen surowców w II kwartale 2010 r. Geograficznie udział sprzedaży w Polsce w I półroczu 2010 r. wyniósł 28,16% przy 71,84% z eksportu, w porównaniu do odpowiednio 33,11% i 66,89% w analogicznym okresie w roku ubiegłym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relpol S.A. działa w branży elektrotechnicznej i jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej liczącej aktualnie 13 spółek, z czego 5 znajduje się w stanie likwidacji. Firma zajmuje się produkcją przekaźników, handlem komponentów automatyki przemysłowej, produkcją zabezpieczeń linii energetycznych średniego napięcia oraz projektowaniem, wytwarzaniem i instalowaniem systemów monitoringu promieniowania radioaktywnego
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2