reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 27 sierpnia 2010

Polacy opracowali nowatorskie folie przewodz膮ce pr膮d elektryczny

Ewa Andrzejewska i Izabela St臋pniak z Politechniki Pozna艅skiej opracowa艂y nowoczesne folie, kt贸re mog膮 by膰 stosowane przy produkcji takich urz膮dze艅 jak kondensatory, baterie czy ogniwa s艂oneczne.
Portal NaukawPolsce poinformowa艂, i偶 na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Pozna艅skiej w zespole prof. Ewy Andrzejewskiej i dr in偶. Izabeli St臋pniak prowadzone s膮 prace nad sta艂ymi elektrolitami polimerowymi, kt贸re nie wyciekaj膮 z urz膮dze艅, maj膮 posta膰 elastycznych i wytrzyma艂ych folii oraz mo偶na je otrzyma膰 w kr贸tkim czasie, w dowolnym kszta艂cie i wymiarach. Cechuj膮 si臋 one wysokim przewodnictwem jonowym w temperaturze pokojowej (ok. 1 - 50 mS/cm) i szerokim zakresem napi臋cia rozk艂adowego. Takie folie mo偶na zastosowa膰 jako elektrolit w r贸偶nego typu urz膮dzeniach pr膮dowych, np. kondensatorach, bateriach, ogniwach s艂onecznych i innych, o p艂askiej geometrii i ma艂ej masie. Jak informuje na 艂amach NaukawPolsce jedna z tw贸rc贸w wynalazku, sta艂e elektrolity polimerowe uwa偶ane s膮 za obiecuj膮ce i w przysz艂o艣ci mo偶liwe do zastosowania w wielu urz膮dzeniach ze wzgl臋du na swoje unikalne w艂a艣ciwo艣ci - wysokie przewodnictwo jonowe, dobry kontakt na granicy faz elektroda/elektrolit oraz elastyczno艣膰. Tego typu elektrolity s膮 obecnie u偶ywane jako membrany w chemicznych 藕r贸d艂ach pr膮du (baterie, ogniwa litowe czy fotogalwaniczne, kondensatory elektrochemiczne itp.). Zastosowanie elektrolitu polimerowego pozwala na zaprojektowanie odpowiednich kszta艂t贸w i wymiar贸w ogniw do telefon贸w kom贸rkowych, laptop贸w, kamer lub sprz臋tu o bardzo ma艂ych rozmiarach, a przy tym mo偶na by膰 pewnym, 偶e elektrolit nie wycieknie. 鈥楽ta艂e elektrolity polimerowe to uk艂ady sk艂adaj膮ce si臋 z matrycy polimerowej i rozpuszczonego lub zawieszonego w niej elektrolitu (czynnika przewodz膮cego pr膮d; najcz臋艣ciej s膮 to sole metali)鈥 t艂umaczy prof. Andrzejewska. Naukowcy z Wydzia艂u Technologii In偶ynierii Chemicznej Politechniki Pozna艅skiej w pracy nad sta艂ymi elektrolitami korzystaj膮 z jeszcze jednego nowego technologicznie rozwi膮zania - cieczy jonowych, kt贸re stosuj膮 jako elektrolity. Z punktu widzenia elektrochemika, ciecze te, zbudowane z wolnych jon贸w, maj膮 wiele interesuj膮cych w艂a艣ciwo艣ci: niskie temperatury topnienia, szeroki zakres napi臋cia rozk艂adowego, stosunkowo wysokie przewodnictwo jonowe. Pozna艅skie sta艂e elektrolity na bazie cieczy jonowych maj膮 jeszcze jedn膮 wyj膮tkow膮 cech臋: mo偶na je otrzyma膰 w ci膮gu zaledwie kilku minut, natomiast jak podkre艣la prof. Andrzejewska, klasyczne metody wymagaj膮 od kilkunastu do kilkudziesi臋ciu godzin. Tajemnic膮 tak szybkiego ich otrzymywania jest metoda polimeryzacji przebiegaj膮cej pod wp艂ywem na艣wietlania promieniowaniem z zakresu UV lub widzialnego, czyli fotopolimeryzacja. 鈥楽tosowana przez nas metoda fotopolimeryzacji skraca czas wytwarzania folii do rz臋du kilku minut, a nawet sekund. Tego rodzaju folie przewodz膮ce mo偶emy wytworzy膰 praktycznie na ka偶dym pod艂o偶u i o r贸偶nych kszta艂tach i wymiarach鈥 m贸wi prof. Andrzejewska. Sta艂e elektrolity polimerowe wykorzystywane w istniej膮cych na rynku 藕r贸d艂ach pr膮du maj膮 niskie przewodnictwo jonowe. Folie z Politechniki w Poznaniu przewodz膮 w zakresie ok. 1 - 50 mS/cm. Folie przewodz膮ce, uzyskane w Zak艂adzie Polimer贸w maj膮 przewa偶nie grubo艣膰 0,019 - 0,035 cm, ale - jak m贸wi profesor - grubo艣膰 tych folii mo偶e wynosi膰 od kilku mikrometr贸w do kilku milimetr贸w, a ich powierzchnia mo偶e by膰 zar贸wno bardzo ma艂a, jak i bardzo du偶a. Zastosowanie takich folii w tzw. superkondensatorze (kondensatorze elektrochemicznym o kr贸tkim czasie 艂adowania i roz艂adowania, gdzie 艂adunek gromadzony jest na granicy faz elektroda/elektrolit dzi臋ki tworzeniu si臋 podw贸jnej warstwy elektrycznej) sprawia, 偶e urz膮dzenie to mo偶e r贸wnie偶 przybiera膰 r贸偶ne kszta艂ty i wymiary, elektrolit nie wycieknie, a ca艂y uk艂ad b臋dzie stabilny. 殴r贸d艂o: PAP - Nauka w Polsce, Ma艂gorzata Nowak
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
March 20 2019 22:26 V12.5.11-2