reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ARM
Komponenty |

Relacje spółki Arm z Chinami komplikują jej ofertę publiczną

Zyski z rynku chińskiego stanowią prawie jedną czwartą całego dochodu spółki.

Zbliżające się notowanie firmy Arm Holdings Ltd, zajmującej się technologią półprzewodników ma pomóc amerykańskiemu rynkowi IPO, ale również właścicielowi Arm, Softbank Group Corp (9984.T).

Istnieje jednak jeden problem. Jak podaje agencja Reuters, prawie jedna czwarta przychodów Arm pochodzi od podmiotu, którego nie kontroluje, ale mimo to jest od niego zależna, aby uzyskać dostęp do ogromnego chińskiego rynku smartfonów.

Sprzedaż w Chinach stanowiła 24,5% przychodów w wysokości 2,68 mld USD w roku podatkowym 2023, zgodnie z dokumentami opublikowanymi w poniedziałek przed pierwszą ofertą publiczną.

Praktycznie cały ten przychód pochodzi od Arm China, niezależnego podmiotu, który ma wyłączne prawa do dystrybucji technologii Arm w tym kraju. To sprawia, że Arm China, a nie bardziej znane firmy, takie jak Apple czy Qualcomm, jest największym klientem Arm.

A Arm China jako klient ma historię opóźnień w płatnościach. Arm oświadczyła w swoich dokumentach, że "w przeszłości otrzymywaliśmy opóźnione płatności od Arm China i musieliśmy poświęcić zasoby firmy, aby uzyskać płatności od Arm China". Arm China stanowi więc "znaczące ryzyko" dla działalności Arm, zgodnie z jej oświadczeniem.

Opóźnienia te nadal są widoczne w finansach Arm jako rozbieżność między przychodami z Chin a należnościami - 24% przychodów pochodziło z Arm China w roku podatkowym zakończonym 31 marca, ale 40% należności przypisano Chinom, co oznacza, że Arm nadal nie otrzymał zapłaty za wszystkie produkty sprzedane w Chinach.

Arm wydaje się wypełniać część tej luki. W swoim zgłoszeniu podała, że środki pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 281 mln USD w ostatnim roku podatkowym, głównie dzięki 713 mln USD wpływów z Arm China, choć zostało to częściowo zrównoważone przez należności pieniężne wobec Arm China.

Oferta publiczna Arm, spodziewana nawet w przyszłym miesiącu, pomogłaby ożywić amerykański rynek IPO, który do tej pory w tym roku pozyskał tylko około jednej dziesiątej kwoty kapitału, jaką pozyskał w 2021 roku. Arm wcześniej planowała pozyskać od 8 do 10 miliardów dolarów z IPO, ale obecnie oczekuje się, że pozyska mniej kapitału.

Arm China, w której Arm jest w rzeczywistości tylko mniejszościowym udziałowcem, przeszła prawie dwuletnią bitwę w zarządzie między lokalnym szefem a akcjonariuszami, która zakończyła się w zeszłym roku. Grupa chińskich inwestorów i firma private equity kontrolują większość udziałów.

Poza tymi wewnętrznymi kwestiami, amerykańskie sankcje ograniczające sprzedaż do Chin wraz z rosnącą konkurencją na chińskim rynku podają w wątpliwość długoterminową trajektorię Arm China.

Jak podaje Reuters, rzecznik Arm odmówił komentarza.


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1