reklama
reklama
Komponenty |

331 mln EUR kary dla producentów DRAM: aktualizacja

Podajemy szczegóły zatwierdzonej wczoraj decyzji o nałożeniu przez KE kary na 10 producentów pamięci DRAM.

Kara wynosi łącznie 331 273 800 EUR, uwzględniając 10% obniżkę za zaakceptowanie decyzji UE przez same firmy. Ukarane firmy to Micron, Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida oraz Nanya. Jednakże Micron nie został ukarany ze względu na fakt, iż to właśnie ta firma ujawniła przez Komisją fakt istnienia kartelu w roku 2002. Wszystkie ukarane firmy poza Infineon, której siedziba znajduje się w Niemczech, to firmy spoza Unii Europejskiej, jednakże sprzedają one swoje produkty na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w związku z tym podlegają prawu, stanowionemu przez UE. Należy też podkreślić, iż podobne postępowanie prowadzą również Stany Zjednoczone. Tabela: Kary nałożone na poszczególnych uczestników kartelu Micron uzyskał pełne uwolnienie od kary, ze względu na fakt ujawnienia kartelu. W okresie od grudnia 2003 do lutego 2006, o łagodny wymiar kary występowały również Infineon, Hynix, Samsung, Elpida oraz NEC. Komisja Europejska wzięła pod uwagę współpracę ze strony wymienionych firm i obniżyła karę o 45% (Infineon), 27% (Hynix) oraz 18% (Samsung, Elpida i NEC). Ze względu na inne okoliczności łagodzące, kara dla Hynix uległa dalszej redukcji o 5%, natomiast kary dla Toshiba oraz Mitsubishi o 10%. Co więcej, w zamian za zawarcie ugody w KE i zaakceptowanie werdyktu, wszystkie oskarżone firmy uzyskały 10-procentową redukcję kary. Kartel działał w okresie od 1 lipca 1998 do 15 czerwca 2002. Kartel działał w oparciu o wzajemnie przekazywane informacje poufne, co umożliwiło sterowanie poziomem cen na rynku DRAM (Dynamic Random Access Memory), sprzedawanych producentom OEM serwerów i PC.
Załaduj więcej newsów
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1