reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Evertiq Komponenty | 10 czerwca 2019

Nowoczesny AFE dla nowej generacji urządzeń monitorowania funkcji życiowych

Analog Devices Integrated zaprezentowało nowy układ do pomiarów impedacyjnych i elektrochemicznych. Ma usprawniać budowę nowoczesnych i precyzyjniejszych urządzeń monitorujących funkcje i parametry życiowe badanego.

Firma Analog Devices zaprezentowała nowatorski układ czujnikowy AFE („measurement front end”) do pomiarów impedacyjnych i elektrochemicznych. Ma sprzyjać tworzeniu nowej generacji urządzeń monitorowania funkcji życiowych i inteligentnych czujników elektrochemicznych. Nowy układ oznaczony został symbolem AD5940. Zawiera funkcję potencjostatyczne oraz EIS („elektrochemicznej spektroskopii impedancji”). Wszystko w ramach jednego układu scalonego, umożliwiając wykonywanie pomiarów zarówno w domenie czasu, jak i częstotliwości. Posiada zintegrowane akceleratory sprzętowe do zaawansowanej diagnostyki czujników o najlepszym w swojej klasie niski poziom szumów, dla poprawy dokładności pomiarowej. Przeznaczony jest do aplikacji „zawsze włączonych”, czemu sprzyja niskie zużycie energii. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dyskretnymi, które stwarzają ograniczenia i wymagają wielu układów scalonych, aby osiągnąć podobną wydajność, rozwiązanie jedno-układowe ADI oferuje zalety pod względem dokładności i elastyczności rozmiaru do pomiaru oraz obsługi 2-wyprowadzeniowych, 3-wyprowadzeniowych i 4-wyprowadzeniowych czujników elektrochemicznych. Układ AFE może mierzyć napięcie, prąd i impedancję. Zawiera dwie pętle potencjostatu; pętlę o niskim paśmie przepuszczania z możliwością generowania sygnałów prądu przemiennego do 200 Hz i pętlę wysokiej częstotliwości z możliwością generowania sygnałów AC do 200 kHz. Zużywa tylko 6,5 uA. Kanał pomiarowy AD5940 wyposażony jest w 16-bitowy, 800 kSPS, wielokanałowy przetwornik analogowo-cyfrowy SAR, z wbudowanym buforem wejściowym, filtrem anty-aliasowym (AAF) i programowalnym wzmacniaczem (PGA). Obsługiwać ma zakresy +/- 1.35 V. MUX na wejściu pomaga w sprawnym wybraniu pomiarowego kanału wejściowego.
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2021 09:56 V18.15.43-2