reklama
reklama
© Evertiq Komponenty |

32-bitowe MCU ze sprzętowym wspomaganiem serwomechanizmów

Nowe MCU od Renesas, zapewniają świetną wydajność obliczeniową, wspierając efektywne i szybkie systemy sterowania silnikami (serwo). Dzięki innowacyjnemu podejściu, zachowano przy tym dużą elastyczność dla projektantów systemów.

Firma Renesas Electronics zaprezentowała nową grupę 32-bitowym mikrokontrolerów (MCU), oznaczoną jako RX72T. Każdy z układów wyposażony został w dedykowany, sprzętowy akcelerator (w formie rdzenia IP). Akcelerator ten pozwala na bardzo sprawne wykonywanie obliczeń o dużej złożoności wymaganych do sterowania silnikami, w przypadku aplikacji robotów i innych urządzeń przemysłowych. Przykładowo; akcelerator pozwala na obliczenie bieżącej pętli sterowania (prądowego) w czasie nie większym niż 1.5 us. Pozwala to znacząco odciążyć rdzenie CPU mikrokontrolera i poprawić ogólną efektywność działania systemu sterowania silnikami (serwo). Skuteczność tego typu operacji wykonywanych przez oprogramowanie MCU zwykle jest bowiem dużo niższa. Sam układ MCU osiąga tym samym bardzo dobre wyniki wydajnościowe, na poziomie 1160 CoreMark w testach EEMBC Benchmarks. Jest to najwyższy wynik spośród MCU pracujących przy napięciu 5 V i z częstotliwością 200 MHz. Jednak całkowicie przejście na obliczenia sprzętowe mogą niekorzystnie wpływać na elastyczność implementowania unikalnych algorytmów kontroli użytkownika. Dzięki mikrokontrolerom RX72T, Renesas rozwiązuje ten problem, implementując tylko zmiennoprzecinkową funkcję trygonometryczną z pojedynczą precyzją (sin, cos, arctan, hypot) i funkcję zapisywania banku rejestrów w systemie sprzętowym, w dedykowanym elemencie IP. Pozwala to zachować elastyczność przy zwiększaniu prędkości obliczeń. Ponadto funkcja zapisywania rejestrów zwiększa szybkość i precyzję obsługi przerwań, poprawiając tym samym wydajność obliczeniową tworzonej aplikacji. W strukturze opisywanych MCU zawarto także zegary (timery) mogące sterować pracą falowników PWM (200 MHz), obsługując do 4 kanałów dla 3-fazowych systemów kontroli, lub 2 kanały dla systemów 5-fazowych, lub 1 dla systemów 10-fazowych. Mikrokontrolery te trafić mają do masowej produkcji w czwartym kwartale 2019 roku.
Załaduj więcej newsów
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1