reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 23 października 2008

Relpol, producent komponentów elektronicznych, znalazł się na liście spółek wysokiego ryzyka

Firma Kolaja Partners corocznie publikuje raport, wskazujący na spółki publiczne, których sytuacja finansowa stwarza poważne zagrożenie dla kontynuacji ich działalności. W tym roku na liście znalazła się rekordowa liczba firm – 38 – w tym jedyny polski producent komponentów elektronicznych obecny na giełdzie, Relpol.

Firma Kolaja Partners przygotowała ranking spółek, omawiany dziś przez Puls Biznesu, kierując się tzw. wskaźnikiem Altmana, zagregowanym miernikiem kondycji finansowej firm. Wyodrębniono przedsiębiorstwa, które są w "strefie podwyższonego ryzyka" i w "strefie wysokiego zagrożenia" - w tej drugiej znalazło się 38 firm. Pośród firm, wskazanych jako spółki charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka, znalazł się Relpol. O słabszych wynikach Relpolu w I półroczu 2008 evertiq pisał 2 października. Skonsolidowane przychody grupy Relpol wyniosły w I półroczu 2008 41.9 mln zł i obniżyły się o 10% z poziomu 46.4 mln zł. Grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -1.1 mln zł, wobec zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego na poziomie 2.0 mln zł. Wyniki poprawiła pozostała działalność operacyjna, głównie dzięki rozwiązaniu szeregu rezerw oraz zaksięgowaniu kar umownych. W rezultacie, wynik operacyjny był już dodatni i wyniósł 2.5 mln zł, o 35% więcej niż w pierwszym półroczu 2007 (1.9 mln zł). Wynik netto był jednak znacznie niższy niż w analogicznym okresie roku 2007 - 0.3 mln zł wobec 1.1 mln zł - głównie w efekcie poniesienia wysokich kosztów finansowych.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1