reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 30 listopada 2009

8.8 mln zł straty Relpol

Po trzech kwartałach roku Relpol SA, jedyny producent komponentów na GPW w Warszawie, odnotował zaledwie 47.8 mln przychodów, wobec 64.0 mln zł w analogicznym okresie roku 2008.

W samym 3Q.2009 przychody wyniosły 15.8 mln zł, wobec 22.1 mln zł w 3Q.2008. W szczególności, załamaniu uległa sprzedaż na rynki wschodnie. Wraz ze spadkiem przychodów znacznie pogorszyły się również wyniki finansowe spółki. Na poziomie operacyjnym, Relpol odnotował stratę w wysokości -3.0 mln zł (+1.2 mln zł rok wcześniej). Zysk brutto wyniósł -8.5 mln zł (-2.1 mln zł), a zysk netto -8.8 mln zł (-2.7 mln zł). Według oświadczenia spółki ‘Na poziom sprzedaży w 2009 r., w porównaniu do 2008 r. wpływ miały […] kryzys gospodarczy na świecie, znacząca redukcja zamówień przez największych odbiorców zagranicznych, spadek sprzedaży krajowej związany ze znacznie niższym niż w latach poprzednich popytem na urządzenia do detekcji promieniowania, obniżenie cen przekaźników miniaturowych oraz poziom i wahania kursów walut.’
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1