reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PIXABAY Komponenty | 02 lutego 2017

O bezpiecznikach SMD słów kilka

Wprowadzenie montażu powierzchniowego (SMD) jako dominującej technologii montażu obwodów elektronicznych wymusiło na producentach bezpieczników konieczność opracowania wkładek topikowych dostosowanych do tego sposobu montażu. Firma SIBA będąca jednym z najwszechstronniejszych europejskich producentów bezpieczników, w myśl propagowanej przez siebie zasady „Nasze bezpieczniki – Twoje korzyści”, również zaczęła oferować wkładki topikowe SMD. Dzięki małym wymiarom wkładki topikowe SMD nie zajmują dużo miejsca na płytkach drukowanych ale ich wymiana wymaga użycia lutownicy. Gdy prawdopodobieństwo zadziałania wkładki jest duże, wtedy lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie przystosowanego do montażu powierzchniowego gniazda bezpiecznikowego i specjalnych wkładek topikowych miniaturowych 5×20 mm o złoconych stykach.

Rodzaje wkładek topikowych SMD Oferowane przez firmę SIBA wkładki topikowe do montażu powierzchniowego są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 60127-4 i/lub UL 248-14 (wymagania Underwriter Laboratories dla rynków USA i Kanady), w których określono wymiary wkładek zależne od napięcia znamionowego, rodzaje charakterystyk czasowo-prądowych i zdolności wyłączania. W Tablicy 1 podano wymiary i dane znamionowe wkładek topikowych SMD. Podane w tablicy wymiary to długość i szerokość w podstawie wkładek. We wkładkach o mniejszych wymiarach (do 3,2 × 1,6 mm) i o małej zdolności wyłączania topik jest naniesiony na powierzchnię ceramicznego podkładu. We wkładkach większych topik jest umieszczony w zamkniętym ceramicznym korpusie izolacyjnym. Wkładki o dużej zdolności wyłączania (1500 A lub więcej) dodatkowo wypełnione są gasiwem. Wszystkie wkładki topikowe SMD firmy SIBA są przystosowane do lutowania lutami bezołowiowymi. Ich odporność na ciepło lutowania wynosi 260 °C przez 10 s (wg PN-EN 60068). Konstrukcja i odstęp izolacyjny między okuciami wkładek o wymiarach 16 × 4,5 mm spełnia wymagania normy PN-EN 60079-11:2007 Atmosfery wybuchowe. Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i”. Tablica 1. Wymiary i dane znamionowe wkładek topikowych SMD oferowanych przez firmę SIBA Zdolność wyłączania Zazwyczaj wkładki topikowe SMD mają małą zdolność wyłączania, 50 lub 100 A przy współczynniku mocy większym niż 0,95 lub stałej czasowej mniejszej niż 1 ms. Sukcesem inżynierów firmy SIBA jest opracowanie wkładek topikowych SMD o wymiarach w podstawie 16 × 4,5 mm mogących bezpiecznie wyłączać prądy aż do 4000 A przy napięciu przemiennym 250 V i współczynniku mocy 0,7÷0,8. Wkładki tego typu na prądy znamionowe nie większe niż 4 A mogą wyłączać prądy do 1500 A przy napięciu przemiennym aż 305 V. Przy napięciu stałym 250 V zdolność wyłączania wkładek wynosi 1500 A przy stałej czasowej 2,3 ms. Charakterystyki czasowo-prądowe Norma 60127-4 przewiduje 4 rodzaje charakterystyk czasowo-prądowych: FF (bardzo szybka), F (szybka), T (zwłoczna) i TT (bardzo zwłoczna). W ostatniej kolumnie Tablicy 1 podano charakterystyki czasowo-prądowe wkładek topikowych SMD oferowanych przez firmę SIBA. Wkładki topikowe SMD oferowane są na taśmie montażowej lub w opakowaniach po 100 szt. Artykuł uzyskany dzięki uprzejmości firmy © SIBA. Więcej informacji o wkładkach topikowych SMD i innych bezpiecznikach firmy SIBA na www.sibafuses.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-2