reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Thomas1311 PIXABAY Technologie | 04 stycznia 2017

Narz臋dzia i zestawy startowe do mikrokontrolerów

Efektywne projektowanie elektroniki wymaga dzisiaj od projektanta szybkiego dostarczenia dzia艂aj膮cego prototypu przy niewielkim nak艂adzie pracy i kosztach. Zaprojektowanie testowej p艂ytki PCB cz臋sto odpada z mo偶liwo艣ci rozwi膮za艅 ze wzgl臋du na koszty czasowe oraz jednostkowe produkcji. Z tego powodu projektanci decyduj膮 si臋 na korzystanie z gotowych zestaw贸w startowych, kit贸w oraz uk艂ad贸w referencyjnych, co pozwala na szybk膮 weryfikacj臋 funkcjonaln膮 oraz implementacj臋 gotowego kodu, w kr贸tkim czasie i bez ponoszenia nadmiernych koszt贸w.
Rys. 1. Wyposa偶enie starter kitu EFM8SB2 fi rmy Silicon Labs W ten trend w艂膮czaj膮 si臋 producenci podzespo艂贸w, kt贸rzy coraz ch臋tniej i liczniej udost臋pniaj膮 do swoich wyrob贸w zestawy startowe 鈥 poszukiwane s膮 g艂贸wnie te dla mikrokontroler贸w oraz uk艂ad贸w System-on-Chip (SoC). Firmy takie jak Silicon Laboratory oraz Maxim Integrated dla mikrokontroler贸w dostarczaj膮 pe艂ne zestawy, projekty referencyjne, noty aplikacyjne oraz 艣rodowiska IDE. Firma Silicon Laboratory jako jeden z producent贸w m.in. uk艂ad贸w SoC oraz mikrokontroler贸w dostarcza gotowe zestawy startowe niemal偶e dla ka偶dego ze swoich produkt贸w. W tabeli 1 zestawiono dost臋pne p艂ytki z uwzgl臋dnieniem podzia艂u na rodziny produkt贸w. W zale偶no艣ci od rodzaju uk艂adu starter kit (rys. 1) lub p艂ytka projektowa (ewaluacyjna) 鈥 rysunek 3, liczba dost臋pnych uk艂ad贸w peryferyjnych ro艣nie wraz ze skomplikowaniem i mo偶liwo艣ciami zestawu. Rys. 2. Uk艂ad rozszerze艅 dla zestaw贸w startowych serii EFM32 Starter kity w zale偶no艣ci od rodziny procesora maj膮 zr贸偶nicowane funkcje, niemniej jednak s膮 to uk艂ady bogato wyposa偶one, jak pokazano na rysunku 1. Zawieraj膮 interfejsy u偶ytkownika, czujniki 艣wiat艂a, temperatury oraz wilgotno艣ci, wy艣wietlacz oraz porty rozszerze艅. S艂u偶膮 one g艂贸wnie do prostej oraz szybkiej konfiguracji i prezentacji mo偶liwo艣ci mikrokontroler贸w oraz zestaw贸w rozszerze艅 w oparciu o gotowe kody testowe oraz biblioteki dla dost臋pnych peryferii. Dodatkowo dla starter kit贸w udost臋pniane s膮 uk艂ady rozszerze艅 (rys. 2). Umo偶liwiaj膮 one szybkie uruchomienie aplikacji dzia艂aj膮cych w oparciu o czujniki/uk艂ady zintegrowane na p艂ytce. Przedstawiona na rysunku karta rozszerze艅 ma zintegrowane czujniki temperatury i wilgotno艣ci, 艣wiat艂a oraz zbli偶eniowy zdolny do monitorowania HRM SpO2. Rys. 3. Wyposa偶enie kitu EFM32WG Silicon Labs Wi臋ksze mo偶liwo艣ci testowania oraz rozwoju projektu oraz nauki obs艂ugi umo偶liwiaj膮 p艂ytki projektowe (deve-lopment kit) 鈥 rysunek 3. Maj膮 one zintegrowane popularne peryferia, uk艂ady przetwarzania sygna艂u (np. przetworniki ADC/DAC), wy艣wietlacz dotykowy, interfejsy u偶ytkownika oraz obszar do prototypowania w艂asnego uk艂adu sprz臋towego. Silicon Labs posiada w swoim portfolio uk艂ady SoC bazuj膮ce na mikrokontrolerach rodzin EFM32, zawieraj膮ce zintegrowane bloki radiowe pozwalaj膮ce na komunikacj臋 w pasmach poni偶ej 1 GHz lub 2,4 GHz. Uk艂ady EZR32 (rys. 4) maj膮 identyczne p艂yty g艂贸wne dla wszystkich kit贸w, dzi臋ki czemu u偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 zakupu samego uk艂adu z chipem radiowym. Dla cz臋stotliwo艣ci subgigahercowych producent udost臋pnia protoko艂y RAIL Software oraz Connect Stack umo偶liwiaj膮ce szybk膮 konfiguracj臋 parametr贸w radia uk艂adu SoC. Natomiast dla 2,4 GHz dost臋pne s膮 Bluetooth, ZigBee oraz Thread. Tabela 1. Zestawienie uk艂ad贸w startowych, rozwojowych oraz p艂yt rozszerze艅 dla mikrokontroler贸w i uk艂ad贸w SoC firmy Silicon Labs Zar贸wno mikrokontrolery, jak i uk艂ady SoC fi rmy Silicon Labs maj膮 du偶膮 uniwersalno艣膰 oraz mo偶liwo艣ci konfiguracji. Niemniej jednak ka偶da z rodzin posiada strategiczne funkcje i parametry, kt贸re definiuj膮 oraz poniek膮d ograniczaj膮 zastosowanie do wybranych aplikacji. Wszystkie starter kity oraz p艂ytki projektowe wspierane s膮 przez Simplicity Studio, kt贸re jest czo艂owym 艣rodowiskiem IDE Silicon Labs, integruj膮cym wszystkie niezb臋dne narz臋dzia oraz funkcje do pe艂nego zarz膮dzania oraz obs艂ugi uk艂adu. Oferta firmy Maxim Firma Maxim Integrated podobnie dla produkt贸w z rodziny mikrokontroler贸w udost臋pnia zestawy developerskie (tab. 2). Niemniej jednak producent skupia si臋 na dostarczaniu rozwi膮za艅 wysoce wyspecjalizowanych dla zastosowa艅 w aplikacjach wymagaj膮cych maksymalnego poziomu bezpiecze艅stwa (rys. 5), mobilnych o minimalnej konsumpcji energii oraz system贸w embedded. Rys. 4. Elementy sk艂adowe starter kitu EZR32FG Mikrokontrolery oraz zestawy rozwojowe Maxima w odr贸偶nieniu od innych producent贸w s膮 zaprojektowane pod konkretne zastosowania aplikacyjne. Dlatego te偶 uniwersalno艣膰 takich p艂ytek ogranicza si臋 do funkcjonalno艣ci oraz cech wymaganych przez dan膮 aplikacj臋. Dodatkowo mikrokontrolery Maxima maj膮 rdzenie oparte o standardow膮 architektur臋 ARM Cortex, jak r贸wnie偶 architektur臋 16-bitow膮 MAXQ. Rys. 5. Zestaw ewaluacyjny dla MAX32600 Wyb贸r rozwi膮zania Wyb贸r odpowiedniego rozwi膮zania wzgl臋dem aplikacji jest istotn膮 kwesti膮 wp艂ywaj膮c膮 na czas rozwoju projektu, oraz napotkane problemy z implementacj膮, dokumentacj膮 lub opro- gramowaniem. Zdefiniowanie niezb臋dnych parametr贸w dla mikrokontrolera jak r贸wnie偶 uk艂adu SoC jest niezb臋dne dla w艂a艣ciwego wyboru oraz dopasowania aplikacyjnego. Dodatkowym aspektem s膮 dost臋pne 藕r贸d艂a w postaci dokumentacji, not aplikacyjnych oraz 艣rodowiska pracy. Udost臋pnione IDE jest bardzo wa偶nym aspektem, gdy偶 jego dost臋pno艣膰, cena oraz funkcjonalno艣膰 maj膮 wp艂yw na ca艂o艣ciowy koszt oraz czas realizacji projektu. Firma Computer Controls jako przedstawiciel producent贸w Silicon Laboratory oraz Maxim Integrated zapewnia dost臋p do zestaw贸w startowych oraz niezb臋dn膮 pomoc przy selekcji uk艂adu i p贸藕niejszym wdra偶aniu oraz uruchamianiu aplikacji. Tabela 2. Zestawienie uk艂ad贸w startowych, rozwojowych oraz p艂yt rozszerze艅 dla mikrokontroler贸w oraz uk艂ad贸w SoC firmy Maxim Artyku艂 uzyskany dzi臋ki uprzejmo艣ci Computer Controls
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 21 2019 14:28 V12.2.5-1