reklama
reklama
reklama
reklama
© Geralt PIXABAY Technologie | 22 grudnia 2016

Interferencja - główny problem komunikacji bezprzewodowej

Wyeliminuj problemy z interferencjami przy pomiarach w terenie korzystając z analizy widmowej w czasie rzeczywistym.

Wraz z szybkim rozwojem technologii komunikacji bezprzewodowej w zastosowaniach komercyjnych, lotniczych i wojskowych, pojawiają się też coraz częstsze i poważniejsze problemy z interferencjami. Aby zminimalizować ich wpływ, w wielu systemach, zwłaszcza lotniczych i wojskowych, a także w niektórych systemach komunikacyjnych 5G przenosi się komunikację do coraz wyższych częstotliwości sięgających zakresu fal milimetrowych. Inne udoskonalenia w tym zakresie obejmują wykorzystywanie wąskich impulsów radarowych i silnie zaszyfrowanych sygnałów komunikacyjnych. Choć takie podejście może pomóc w eliminowaniu interferencji zewnętrznych, utrudnia równocześnie rozwiązywanie problemów podczas pracy w terenie, co wymusza wykorzystanie nowych narzędzi i technologii do utrzymania wdrożonych systemów. Jednym z przykładów może być analiza widmowa w czasie rzeczywistym (RTSA), szczególnie przydatna do wyszukiwania interferencji i monitorowania sygnałów. Dodając funkcję szybkiego, bezstratnego pomiaru RTSA do ręcznego analizatora widma lub analizatora łączonego (analizator widma i analizator obwodów), personel techniczny może przy użyciu tylko jednego narzędzia wykrywać, lokalizować i rozwiązywać problemy z interferencjami. Jak radzić sobie z analizą współczesnych sygnałów zakłócających Współczesne systemy stanowią niemałe wyzwanie dla personelu technicznego. Dla przykładu, systemy radarowe i tzw. wojny elektronicznej (EW) pracują z coraz większą dynamiką. Coraz większe zagęszczenie sieci komunikacyjnych o dużej przepustowości, pracujących w różnych formatach zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się problemów z interoperacyjnością. Wiele opracowanych w ostatnim czasie technik transmisji sygnałów wykorzystuje modulację impulsową, gdzie występują kombinacje impulsów o krótkim czasie trwania i małej mocy. Gdy tego typu sygnały interferują z pobliskimi sygnałami radiowymi, rozwiązywanie problemów staje się jeszcze trudniejsze, gdy korzysta się jedynie z tradycyjnych analizatorów widma. Mają one trudności z rejestracją i identyfikacją sygnałów, których czas trwania, moc i zachowanie jest nieprzewidywalne. Gdy sygnały stają się coraz bardziej złożone i ulotne, techniki pomiaru bezprzerwowego, takie jak RTSA z wcześniejszych zastosowań niszowych stają się coraz chętniej wykorzystywane. Przyrządy pomiarowe, takie jak ręczne analizatory FieldFox firmy Keysight idą o krok dalej, umożliwiając wykonanie tego typu pomiarów przy użyciu pojedynczej, przenośnej jednostki, eliminującej konieczność przewożenia do pracy w terenie wielu przyrządów stacjonarnych, pobierających znaczną moc ze źródła zasilającego (Rys. 1). Rys. 1. Ręczne analizatory FieldFox z funkcją RTSA, zaprojektowane do pomiarów w terenie ważą jedynie 3,2 kg i zapewniają 4-godzinną pracę na akumulatorze Wyświetlanie istotnych informacji Wraz z coraz bardziej złożonymi środowiskami sygnałowymi coraz ważniejsze staje się umieszczenie na pojedynczym ekranie dużych ilości danych. Dla przykładu, FieldFox z funkcją RTSA może wytworzyć ponad 120 tys. obrazów widma w ciągu sekundy, choć ludzkie oko wykrywa tylko 30 obrazów na sekundę. Dlatego też, aby w pełni wykorzystać zalety pracy w czasie rzeczywistym, każda aktualizacja powinna móc zaprezentować 4000 obrazów w użyteczny sposób. Najwięcej informacji na ekranie można zaprezentować kompilując statystyki i wyświetlając częstotliwość występowania konkretnych wartości (np. specyficznej amplitudy na specyficznej częstotliwości). Przykładem może tu być wyświetlanie rozkładu gęstości, czyli widma wzbogaconego informacją o częstotliwości występowania. Na tego typu obrazach informacje koduje się za pomocą kolorów lub intensywności ścieżki, a funkcja poświaty ma skupiać uwagę użytkownika na najnowszych danych pojawiających się na tle starszych, które ulegają stopniowemu wygaszaniu (Rys. 2). Rys. 2. Rozkład gęstości z wybranym przez użytkownika czasem poświaty ułatwia obserwację zachowania wielu sygnałów zajmujących ten sam kanał częstotliwościowy Takie podejście pozwala użytkownikowi zaobserwować i skupić uwagę na zdarzeniach lub zaburzeniach pojawiających się rzadko, a następnie wydzielić je spośród innych. Zmieniając poświatę i sposób kodowania kolorami można uwypuklić specyficzne zachowanie się sygnału. RTSA pozwala wykryć sygnały pojawiające się w obrębie innych sygnałów. W środowisku o dużej dynamice trudno zaobserwować słaby, ulotny sygnał występujący na tle sygnału o szerszym widmie, silniejszego i częściej występującego. Regulując czas poświaty można wyróżnić niewielkie różnice uwypuklające sygnał ulotny (Rys. 3). Rys. 3. Ten pomiar uwidacznia sygnał wąskopasmowy w.cz. ukryty na tle szerokopasmowego sygnału W-CDMA Usprawnianie pomiarów w czasie rzeczywistym Charakteryzacja sygnałów radarowych przy pomiarach w terenie jest dobrym przykładem. W systemie z radarem impulsowym analizator musi zapewnić różne nastawy RBW i rozciągu skali, aby umożliwić pomiar takich parametrów, jak częstotliwość powtarzania impulsów (PRF), szerokość impulsu, współczynnik wypełnienia i moc szczytowa. W przypadku testów over-the-air funkcje precyzyjnego wyzwalania są niezbędne do rejestracji impulsów specyficznych. Ekran spektrogramu umożliwia podgląd całego ciągu impulsów w określonym przedziale czasu oraz dodatkowo pozwala wybrać indywidualne widmo częstotliwościowe (pozioma linia w spektrogramie) do analizy w oddzielnym oknie (Rys. 4). Tego rodzaju pomiaru nie można wykonać na zwykłym analizatorze widma z przemiataniem. Rys. 4. Spektrogram (górny wykres) wykorzystuje kodowany kolorami widok zmian widma (oś X) w czasie (oś Y) ujawniający impulsy o różnej szerokości, a każde indywidualne widmo (dolny wykres) pozwala użytkownikowi oglądać szczegóły w określonym momencie czasu Jeśli którykolwiek z impulsów nie przeszedł testów weryfikacyjnych, źródło problemu często ujawnia się wewnątrz systemu: w module nadawczo-odbiorczym, filtrze, antenie czy kablu. Dzięki wbudowanemu analizatorowi VNA i testerowi kabli/anten, ten sam analizator FieldFox może być wykorzystany do pomiaru odpowiedzi fazowej i strat wtrąconych przy rozwiązywaniu problemów z modułami wchodzącymi w skład systemu radarowego. Lokalizowanie źródeł interferencji Po podłączeniu ręcznej anteny kierunkowej do analizatora możliwe jest nie tylko rozróżnianie sygnałów w czasie i częstotliwości, ale również w przestrzeni. Ponieważ źródła interferencji znajdują się w innych lokalizacjach niż źródło sygnału użytecznego, celowanie anteną kierunkową w różne punkty pozwala lepiej je wyróżnić. Kierunek anteny, przy którym moc sygnału zakłócającego jest największa wskazuje położenie jego źródła. Podsumowanie Wraz z coraz szerszym wykorzystaniem technologii komunikacji bezprzewodowej, stosowanie zaawansowanych narzędzi pomiarowych staje się niezbędne do efektywnego utrzymania wdrożonych już systemów komercyjnych, lotniczych i wojskowych. W analizatorach ręcznych FieldFox i analizatorach łączonych pracujących w zakresie fal milimetrowych, RTSA jest funkcją szczególnie użyteczną podczas wyszukiwania interferencji i monitorowania sygnałów. Personel techniczny za pomocą pojedynczego przyrządu może teraz wykrywać, lokalizować i rozwiązywać problemy z interferencjami w wielu sytuacjach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.keysight.com/find/FieldFox. Artykuł autorstwa © Rolland Zhang, Keysight Technologies, Pozyskany dzięki AM Technologies
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1