reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© CCIX Technologie | 19 października 2016

Wspólna praca gigantów nad nowymi protokołami i standardami

A gdyby tak różne komponenty, pod względem architektury, mogły komunikować się w tym samym standardzie? Można by uprościć oprogramowanie i elementy sprzętowe, a jednocześnie znacząco zwiększyć wydajność obliczeniową aplikacji.

Kilka firm podjęło współpracę nad stworzeniem jednego standardu – frameworka, który umożliwiałby sprawną komunikację pomiędzy różnymi procesorami; różnych producentów i z różnymi architekturami. Do grona tych firm można zaliczyć: AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm i Xilinx, a także wielu innych. Chodzi o komunikację związaną z szybką i sprawną wymianą danych w serwerach i centrach bazodanowych. Wspólne przedsięwzięzie jest określane mianem CCIX („Cache Coherent Interconnect for Accelerators”). Ma to być pierwsze tego typu działanie w branży przemysłowej, którego efektem będzie technologia w formie specyfikacji. Ma ona określać sposób, w jaki układy o różnych architekturach i zestawach instrukcji (ISA) będą w stanie ze sobą sprawnie wymieniać dane, pozwalając na stworzenie wydajnego, heterogicznego centrum obliczeniowego. Efektem tych prac ma być bowiem właśnie znaczące zwiększenie efektywności obliczeniowej, w serwerach i innych podobnych urządzeniach. Nowa specyfikacja ma pomóc w budowie wydajniejszych aplikacji, takich jak: centra bazodanowe i analityczne, wyszukiwarki, NFV, systemy przetwarzania wewnątrz baz danych, analizy obrazów video, przetwarzania sieciowego, w tym 4G/5G, itd. Przekazywanie nawet dużych porcji danych pomiędzy komponentami ma być płynniejsze, szybsze i bezproblemowe. © CCIX CCIX ma zapewnić komponentom wygodniejszy dostęp do danych i ich przetwarzania, bez konieczności tworzenia skomplikowanych środowisk programowych. Wiążę to więc za sobą także korzyść płynącą z tego, że aplikacje staną się prostsze, a przez to mniej zawodne. Zniesienie barier programowych to także zysk finansowy, przy tworzeniu i wdrażaniu aplikacji. Jak mówi Gerry Talbot z AMD: „Firma mocno wspiera tworzenie otwartych standardów, pozwalających na upowszechnienie się tworzenia systemów przetwarzania heterogenicznego. Wspólna praca z innymi firmami pozwoli na opracowanie specyfikacji, dzięki której możliwa będzie wspólna praca pomiędzy wieloma róznymi jednostkami, w sposób pozwalający na zwiększenie ogólnej wydajności obliczeniowej całego rozwiązania”. Lakshmi Mandyan z ARM z kolei, zwraca uwagę też na możliwość uproszczenia aplikacji: ” Podejście CCIX pozwoli na tworzenie bardziej zoptymalizowanych i prostszych rozwiązań. To z kolei ma się wiązać z odciążeniem sprzętu i prostszym oprogramowaniem, co również przełoży się na większą wydajność, tak cenną dla serwerów i podobnych rozwiązań”. Na myśl o nowej technologii również cieszyć się ma min. Qualcomm, dla którego wizja jednej wspólnej technologii dla układów o różnych architekturach, pozwoli na zwiększenie efektywności, nie tylko samych układów, ale i całego gotowego rozwiązania. Połączenie tych wszystkich zalet ma stanowić znaczy krok, pozwalający na stworzenie nowoczesnych i wydajniejszych rozwiązań dla aplikacji, gdzie liczy się sprawne przetwarzanie danych. A gdyby tak różne komponenty, pod względem architektury, mogły komunikować się w tym samym standardzie? Prostota i większa wydajność, ma być efektem prac grupy CCIX. Lecz to nie jedyne porozumienie, pragnące osiągnąć ten idealny stan rzeczy Grupa firm, w tym AMD, ARM, Cavium, Cray, Dell, HPE, IBM, IDT, Lenovo, Mellanox, Microm, Microsemi, Samsung, Seagate, Western Digital, Xilinx i inni, podjęła równoległą współpracę z CCIX, nad osiągnięciem podobnego celu. Porozumienie tych firm określono mianem Gen-Z Consortium. Podobnie jak CCIX chodzi o stworzenie nowej technologii, skalowalnej, pozwalającej na stworzenie wysoce wydajnego protokołu pozwalającego na prostą, a przy tym efektywną wymianę dużych danych. Nowe połączenia pomiędzy procesorami różnych typów ma zapewnić możliwość wysoce wydajnego przetwarzania danych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Celem jest likwidacja tzw wąskich gardeł, które potrafią znacznie obniżać wydajność gotowych rozwiązań, takich jak serwery czy urządzenia wchodzące w skład centrum bazodanowych, analitycznych, przetwarzania, itd. Gen-Z ma zapewniać:
  • zwiększenie przepustowości przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień, przy przesyłaniu dużych paczek danych. Szacuje się, że przepustowość ma sięgać nawet setek GB/s, z opóźnieniami na poziomie nie większymi niż 100 ns.
  • zcentralizowane przetwarzanie danych ze skalowalnymi zasowami pamięciowymi i nie tylko, co pozwoli na zwiększenie możliwości związanych z gromadzeniem danych.
  • większe kompatybilność pomiędzy komponentami, co wiązać się ma także z korzyściami ekonomicznymi. Systemy operacyjne i różnego rodzaju oprogramowanie stanie się ze sobą bardziej kompatybilne i prostsze, z zachowaniem mozżliwości skalowalności.
Korzyści płynące z takiego podejścia mogą być jak widać całkiem spore. Warto jednak wspomnieć, że nie tylko w/w producenci postanowili z takiego podejścia skorzystać. Wprawdzie do CCIX nie przystąpiło HPE czy Dell, jak również Micron, Seagate, Samsung, czy WD, to są producenci, którzy postanowili nie przystępować do żadnego z tych porozumień. Przykładem może być Nvidia, która już jakiś czas temu opracowała swój własny standard interfejsu komunikacyjnego pomiędzy procesorami. Mowa tu oczywiście o NVLink. Warto jednak wspomnieć, że żadna z wcześniej wymienionych grup, nie wymaga wsparcia ze strony systemu operacyjnego. Komunikacja będzie się odbywać tylko w ramach pojedynczych komponentów z zachowaniem wszystkich wcześniej wymienionych zalet. CCIX ma prawdopodobnie skorzystać z protokołów zgodnych z PCIe Gen 4 PHY, pozwalającego osiągać przepustowość na poziomie od 16 do 25 Gb/s. Gen-Z prawdopodobnie opierać się będzie na zmodyfikowanym kontrolerze Ethernet, łącząc ze sobą procesory oraz systemy przechowywania danych.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2