reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alinoubigh dreamstime.com Technologie | 03 października 2016

Nowa technologia przesyłania danych od Toshiby

Toshiba wprowadza nową technologię przesyłania danych typu multi-hop dla sieci bezprzewodowych, która na zasilaniu z baterii może pracować przez ponad 10 lat!

Opracowana technologia pozwala na zebranie ponad 99,999% danych z rozmieszczonych na dużym obszarze czujników, za pośrednictwem retransmisji bezprzewodowej. Umożliwia, przy niskim koście eksploatacji, monitorowanie budynków mostów, tuneli i innych obiektów, dla których istnieje ryzyko katastrofy. Coraz starsza infrastruktura publiczna oraz nasilające się w ostatnich latach katastrofy naturalne stają się narastającym problemem dla społeczeństwa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa postanowiono wykorzystać sieć czujników, przede wszystkim do monitorowania zagrożonych obiektów. Zbierają one i transmitują dane poprzez sieć, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia strat spowodowanych katastrofami i wypadkami. Niestety muszą być często instalowane w trudno dostępnych miejscach, co przysparza problemów z ich instalacją, a potem w trakcie eksploatacji z konserwacją. Dodatkowo monitorowanie dużych obszarów powoduje równie duże zużycie energii. Rozwiązaniem tych problemów jest opracowana przez firmę Toshiba technologia bezprzewodowej komunikacji, która łączy w sobie niezawodność transmisji z niskimi kosztami użytkowania. Urządzenia do transmisji wykorzystują inne bezprzewodowe urządzenia pracujące na częstotliwości 920MHz, umożliwiając w ten sposób transmisję danych nawet powyżej 1km w linii ciągłej. Możliwa jest również szybka i łatwa instalacja takich urządzeń, ze względu na brak wymaganych licencji oraz możliwość zasilania z baterii. Ponadto gromadzenie danych na dużym obszarze uzyskuje się poprzez retransmisję wieloprzeskokową (multi-hop), w której każdy czujnik odbiera i przekazuje dane do innych otaczających go urządzeń bezprzewodowych. System posiada również funkcję, która zapobiega utracie danych podczas transmisji. W takim przypadku wybierane jest inne urządzenie, które jest w stanie dalej retransmitować dane. Funkcja ta zapewnia zebranie 99,999% danych z czujników. Dla oszczędzenia zużycia energii zastosowano komunikację typu Time-Division a czasy komunikacji są synchronizowane. W ten sposób jeżeli nie ma konieczności transmisji danych, urządzenia bezprzewodowe pozostają w trybie uśpienia. Time-Division jest to sposób komunikacji, w którym okres zbierania danych przez czujnik podzielono na wąskie przedziały czasowe, co umożliwiło urządzeniom do transmisji przesyłanie danych z czujnika wykorzystując jakikolwiek z tych przedziałów. Mechanizm został opracowany tak, że w sposób niezależny określany jest czas uśpienia dla urządzeń bezprzewodowych, na podstawie liczby przeskoków (hops) retransmisji potrzebnych do zebrania danych, a samoczynne nadanie numerów urządzeniom umożliwia dodatkowo długie czasy uśpienia, nawet dla transmisji typu multi-hop. Wszystko to znacznie zmniejsza zużycie energii, a wykonane symulacje potwierdziły, że nie ma konieczności wymiany baterii przez 10 lat we wszystkich urządzeniach transmitujących. Przeprowadzone na urządzeniach prototypowych 16 dniowe testy terenowe potwierdziły uzyskane wyniki symulacji. Firma Toshiba przygotowuje obecnie instalacje dla nowej technologii sieci bezprzewodowej w różnych lokalizacjach, zarówno w naturalnym otoczeniu, jak i w budynkach. Kolejnym celem tego opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ludzi, poprzez monitorowanie otoczenia za pomocą różnego rodzaju czujników.
reklama
Sponsored content by Ellipse- Tronic
Ellipse-Tronic już czwarty rok w Polsce Firma Ellipse-Tronic od ponad 20 lat dostarcza kluczowe produkty niezbędne do produkcji wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych.
Polski oddział Ellipse-Tronic z sukcesem działa już od 4 lat na rynku lokalnym, wspierając i dostarczając rozwiązania techniczne zgodnie z najnowszą technologią.
Załaduj więcej newsów
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2