reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© milan jurkovic dreamstime.com Technologie | 06 września 2016

Uniwersalny interfejs dla modułów LED i ich sterowników

Grupa MD-SIG, konsorcjum zrzeszające liderów branży oświetleniowej, opublikowała własną specyfikację techniczną interfejsu LEDset. Dzieli się ona na dwie części – jedna opisuje parametry interfejsu takie jak napięcie czy prąd wyjściowy, natomiast druga opisuje analogową metodę jego konfiguracji.

MD-SIG (Module-Driver Interface Special Interest Group) to otwarte, międzynarodowe konsorcjum zrzeszające wiodące firmy przemysłu oświetleniowego, takie jak BAG electronics, BJB, Helvar, Osram, Panasonic/Vossloh-Schwabe, Philips Lighting, TCI oraz Zumtobel/Tridonic. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych rozwiązań umożliwiających komunikację i/lub przesył energii z urządzeń sterowniczych do jednego lub większej liczby modułów LED. Wiąże się to ze wzrostem złożoności takich układów, problemów z dostępem do poszczególnych urządzeń oraz ryzykiem niekompatybilności elementów, co jest szczególnie istotne na etapie ich łączenia w większe układy w fabrykach OEM. Konsorcjum powstało w celu stworzenia standardowego interfejsu elektrycznego, pośredniczącego w komunikacji pomiędzy urządzeniami sterowniczymi i modułami LED. Problem tego połączenia jest obecnie kluczowym zagadnieniem na rynku oświetlenia półprzewodnikowego (SSL). Interfejs LEDset opracowany przez MD-SIG spełnia rosnące wymagania rynku w zakresie harmonizacji systemów LED oraz ułatwia proces odpowiedniego dopasowania do siebie modułów LED z konfigurowalnymi sterownikami. Specyfikacje - szczegóły MD-SIG opublikowało dwie specyfikacje techniczne opisujące interfejs LEDset - „ LEDset Power Interface Specification” oraz „LEDset1 Information Interface Specification” - są one dostępne na oficjalnej stronie MD-SIG. Pierwsza część zawiera informacje na temat parametrów pracy, jakie należy zapewnić modułom LED oraz ich sterownikom. Dotyczą one takich wielkości jak prąd wyjściowy, czy zakresy napięcia i mocy. Dzięki takiej standaryzacji, twórcy opraw oświetleniowych mogą precyzyjnie określić parametry komponentów interoperacyjnych, bez ryzyka niewłaściwego dopasowania do siebie elementów, spowodowanego ich niedokładnym opisem w specyfikacji (dotyczy to głównie parametrów takich jak np. dryft temperaturowy, tolerancja napięcia przewodzenia czy wpływ modulacji prądowej). Dokument opisuje również warunki testowania układu oraz metody pomiarowe służące sprawdzeniu dostarczanych wielkości prądu, napięcia itp. Druga część, ‘The LEDset1 Information Interface Specification’, opisuje metodę konfiguracji wykorzystującą rezystor do regulowania prądu wyjściowego sterownika okien. Rezystor jest przyłączany do sterownika w procesie produkcji oprawy oświetleniowej. Interfejs LEDset1 może być także używany do automatycznego dopasowywania prądu wyjściowego sterownika okien z wykorzystaniem rezystora kodującego zintegrowanego w modułe LED. Umożliwia również obniżanie temperatury w modułach LED wyposażonych we wbudowane czujniki temperatury poprzez obniżanie przepływającego przez nie prądu. W przyszłości planowane jest również opracowanie i wydanie specyfikacji cyfrowych metod konfiguracji. Specyfikacje wydane przez MD-SIG są komplementarne z dokumentami wydanymi przez inne, niezależne Konsorcjum Zhaga (również skupiające firmy z branży oświetleniowej). W swoich specyfikacjach Zhaga opisało różnorodne interfejsy pośredniczące w komunikacji pomiędzy komponentami LED oraz oprawami, nie opisało jednak interfejsów łączących moduły LED ze sterownikami. Zamiast tego jednak w pracach wydanych przez Zhaga znajdują się referencje do specyfikacji MD-SIG. Rysunek: Wykres i przykładowe schematy ze specyfikacji MD-SIG: a) zakres mocy sterownika okien (zaciemniony) b) ustawienie rezystora Rset w połączeniu z modułem sterowniczym LED c) źródło prądowe w połączeniu z modułem sterowniczym LED © MD-SIG
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 20 2020 19:22 V18.11.10-2