reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Evertiq Komponenty | 14 marca 2016

Bezpieczniejsze tagi NFC

Firma NXP przedstawiła nowe tagi i układy do ich obsługi, pomagające w realizacji funkcji „tap-to-connect”. Komunikacja będzie teraz bezpieczniejsza i szybsza, jak podaje producent.

Firma NXP Semiconductor NV przedstawiła swoje nowe komponenty NTAG („NTAG I2C plus”), mające łączyć technologię NFC z interfejsem I2C. Układy te mogą być użyte, do realizacji funkcji „stuknij-by-połączyć” („tap-to-connect”), łączącej dwa urządzenia typu „smart”. W porównaniu do innych układów tego typu, NTAG wprowadza nie tylko zwiększoną przepustowość danych, ale także funkcje zabezpieczające, jak ochrona hasłem i oparte na ECC podpisy, chroniące aplikację przed sklonowaniem. PN7462 to z kolei rodzina komponentów przeznaczona do pracy w urządzeniach odbiorczych. Pracować mogą w aplikacjach typu home-banking, albo w urządzeniach dostępowych, np. w firmie. Układy oparto na procesorze Cortex-M0, który pracować ma z częstotliwością 20 MHz. W strukturze komponentu wbudowano już odpowiedni oscylator, a także obsługę interfejsu USB. Będzie można tu też znaleźć możliwość obsługi interfejsów bezprzewodowych, jak podaje producent. Komponenty są zgodne z bibliotekami NFC Forum i EMVCo 2.5. Tagi NTAG I2C plus powinny już być dostępne. Na układy rodziny PN7462 trzeba będzie jednak poczekać nieco dłużej, bo do kwietnia 2016 roku.
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-2