reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tugores34_dreamstime.com Technologie | 26 stycznia 2016

Generacja i analiza szerokopasmowych sygna艂ów na falach milimetrowych

Generacja szerokopasmowych sygna艂贸w z modulacj膮 cyfrow膮 w pa艣mie V i wy偶szych jest trudnym wyzwaniem. Co wi臋cej, zazwyczaj wymaga zestawu kilku przyrz膮d贸w. Niniejszy artyku艂 przedstawia, w jaki spos贸b upro艣ci膰 to zadanie, opisuje r贸wnie偶 metody analizy.
Najnowsze analizatory widma, takie jak model R&S FSW67, jako pierwsze na rynku umo偶liwiaj膮 prac臋 w pa艣mie V do 67 GHz bez zewn臋trznych uk艂ad贸w przemiany cz臋stotliwo艣ci. Z u偶yciem rozszerzenia R&S FSW-B2000 mo偶liwe jest pokrycie zakresu modulacji do 2 GHz. 1. Motywacja Szerokie pasmo modulacji dochodz膮ce do 2 GHz stanowi proponowane rozwi膮zanie w takich zastosowaniach, jak radar samochodowy lub komunikacja mobilna w standardzie 5G. Opr贸cz pasm poni偶ej 6 GHz i w obszarach 11 GHz, 28 GHz oraz 38 GHz, szeroki zakres pasma 5G jest dost臋pny w zakresie fal milimetrowych, kt贸re nie s膮 licencjonowane lub licencja na nie jest 艂atwo dost臋pna. Bezprzewodowe sieci LAN zgodne ze standardem 802.11ad ju偶 wykorzystuj膮 cz臋stotliwo艣ci w zakresie pasma V z pasmem modulacji 1,76 GHz (jedna cz臋stotliwo艣膰 no艣na). Poni偶ej znajduje si臋 tabela cz臋stotliwo艣ci w zakresie fal milimetrowych, kt贸re ju偶 s膮 u偶ywane w telekomunikacji i radarach samochodowych lub te偶 mog膮 by膰 interesuj膮ce jako nielicencjonowane lub 艂atwo dost臋pne pasma 5G. Tabela 1-1. Pasma w zakresie dla milimetrowych, kt贸re s膮 ju偶 u偶ywane w telekomunikacji i radarach samochodowych, lub te偶 s膮 interesuj膮ce jako pasma nielicencjonowane / z 艂atwo dost臋pn膮 licencj膮 dla sieci 5G Wykres 1-1 przedstawia dost臋pne zakresy cz臋stotliwo艣ci w pasmach V, E oraz W, na kt贸re s膮 dost臋pne licencje Wykres 1-1 Nielicencjonowane lub z 艂atwo dost臋pn膮 licencj膮 zakresy cz臋stotliwo艣ci w pasmach V, E oraz W Generacja sygna艂贸w w pa艣mie V z modulacj膮 cyfrow膮 w szerokim pa艣mie jest wymagaj膮cym zadaniem i zazwyczaj wymaga zestawu z艂o偶onego z wielu przyrz膮d贸w. Najnowsze analizatory sygna艂u i widma, takie jak FSW67, pozwalaj膮 na prac臋 w pa艣mie V (67 GHz) bez dodatkowych uk艂ad贸w przemiany cz臋stotliwo艣ci. Wraz z rozszerzeniem FSW-B2000 mo偶liwa jest demodulacja sygna艂贸w o szeroko艣ci pasma do 2 GHz. W tym artykule zosta艂 opisany zestaw do generacji sygna艂u w modulacj膮 szerokopasmow膮 w pa艣mie V oraz wykorzystanie przyrz膮du FSW67 do analizy sygna艂贸w szerokopasmowych w pa艣mie V. 2. Zestaw pomiarowy Schemat 2-1. Zestaw do generacji i analizy sygna艂u szerokopasmowego w zakresie fal milimetrowych 2.1. Generacja zmodulowanego sygna艂u cz臋stotliwo艣ci po艣redniej (IF) w zakresie od 4 do 16 GHz Wektorowy generator sygna艂贸w SMW200A (20 GHz) o pa艣mie modulacji do 2 GHz jest modulowany przez zewn臋trzny generator arbitralny o odpowiednio szerokim pa艣mie, taki jak Tabor WX2182C. Sygna艂 cz臋stotliwo艣ci po艣redniej nast臋pnie trafia do mieszacza mikrofalowego pasma V. 2.2. Generacja sygna艂u lokalnego (LO) do przemiany cz臋stotliwo艣ci Drugi kana艂 generatora SMW200A (opcjonalnie odpowiednich modeli SMB100A lub SMF100A) wytwarza fal臋 ci膮g艂膮 (CW) o cz臋stotliwo艣ci np. 13,25 GHz, kt贸ry trafia na wej艣cie powielacza cz臋stotliwo艣ci. Czwarta harmoniczna powielacza, r贸wna w tym przypadku 53 GHz, jest nast臋pnie filtrowana przez filtr pasmowo-przepustowy i s艂u偶y jako sygna艂 lokalny dla mieszacza przemiany cz臋stotliwo艣ci pasma V. 2.3. Przemiana cz臋stotliwo艣ci Mieszacz liniowo zmienia sygna艂 cz臋stotliwo艣ci po艣redniej do sygna艂u radiowego w zakresie fal milimetrowych zgodnie ze wzorem . Wyj艣cie mikrofalowe uk艂adu przemiany cz臋stotliwo艣ci jest terminowane izolatorem, a nast臋pnie trafia na filtr g贸rnoprzepustowy, kt贸ry usuwa ni偶sze harmoniczne oraz sk艂adow膮 lokaln膮. Izolacja jest potrzebna, aby uzyska膰 niski poziom t臋tnie艅 w pa艣mie przepustowym. Wykorzystywany g贸rny zakres pasma jest wzmacniany i stanowi sygna艂 referencyjny do test贸w urz膮dze艅 pracuj膮cych w pa艣mie V, na przyk艂ad odbiornika czy element贸w takich, jak wzmacniacz. 2.4. Analiza cz臋stotliwo艣ci Analiza sygna艂贸w szerokopasmowych jest mo偶liwa dzi臋ki jednej z opcji: - Analizator FSW67 z rozszerzeniem VSA FSW-K70 oraz rozszerzeniem FSW-B2000 (do 67 GHz) lub - Odpowiedni mieszacz harmoniczny FS-Zxx oraz przyrz膮d FSW43 lub FSW50 z rozszerzeniem VSA FSW-K70 i rozszerzeniami 鈥炁伳卌zenie z zewn臋trznymi mieszaczami鈥 (Connection to external mixers) FS-Z21 oraz FS-B2000. Aby zbada膰 sygna艂 o pa艣mie do 2 GHz, analizator FSW konwertuje sygna艂 do cz臋stotliwo艣ci po艣redniej 2 GHz. Sygna艂 ten jest pr贸bkowany przez oscyloskop RTO z cz臋stotliwo艣ci膮 10 GHz. FSW dokonuje korekcji widma tego sygna艂u cyfrowego i okre艣la cz臋stotliwo艣膰 pr贸bkowania. Ca艂a 艣cie偶ka sygna艂u, w艂膮czaj膮c oscyloskop, jest skalibrowana. W celu uproszczenia pracy FSW zdalnie steruje oscyloskopem RTO. 3. Uwagi dotycz膮ce zestawu do generacji fal milimetrowych U偶ycie rekomendowanego zestawu do generacji i analizy fal milimetrowych jest stosunkowo proste. Jednak w zale偶no艣ci od ustawie艅 cz臋stotliwo艣ci, pojawiaj膮 si臋 pewne niedogodno艣ci. W tym rozdziale zosta艂y one om贸wione wraz z metodami na ich obej艣cie. 3.1. Niepo偶膮dane harmoniczne produkty powielacza cz臋stotliwo艣ci Uk艂ad nominalnie zwi臋kszaj膮cy cz臋stotliwo艣膰 4 razy generuje r贸wnie偶 inne niepo偶膮dane harmoniczne sygna艂u wej艣ciowego. Typowe t艂umienie tych harmonicznych to -30 dB w stosunku do po偶膮danej 4. harmonicznej. Dla cz臋stotliwo艣ci lokalnej 53 GHz sygna艂 wej艣ciowy ma cz臋stotliwo艣膰 13,25 GHz. Pi膮ta harmoniczna oznacza cz臋stotliwo艣膰 66,25 GHz i le偶y najbli偶ej docelowego pasma mi臋dzy 57 a 64 GHz, ale nadal odleg艂o艣膰 od padma wynosi 2,25 GHz. Stanowi to zalet臋 zwi臋kszania cz臋stotliwo艣ci 4 razy zamiast 6 razy, co zosta艂o zaproponowane w nocie aplikacyjnej 1MA217 "mm-Wave Signal Generation and Analysis". Filtr pasmowo-przepustowy po powielaczu (rysunek 2-1) t艂umi te harmoniczne do pomijalnego poziomu. 3.2. Niepo偶膮dane produkty mieszania Niepo偶膮dane produkty w zakresie fal milimetrowych powsta艂e na skutek przemiany cz臋stotliwo艣ci s膮 opisane nast臋puj膮cym wzorem: Poza wielokrotno艣ciami sk艂adowej , produkty pojawiaj膮 si臋 pod postaci膮 zmodulowanego cyfrowo sygna艂u cz臋stotliwo艣ci po艣redniej. Pasmo tych sygna艂贸w jest n razy szersze of pasma na cz臋stotliwo艣ci po艣redniej . Zazwyczaj produkty ni偶szego rz臋du, takie jak maj膮 wy偶szy poziom, ni偶 produkty wy偶szego rz臋du. Niepo偶膮dane produkty ni偶szego rz臋du stanowi膮 powa偶ny problem, je艣li znajduj膮 si臋 w pa艣mie u偶ytecznym i zbli偶aj膮 si臋 do sygna艂u wyj艣ciowego. Parametry modulacji, takie jak d艂ugo艣膰 wektora b艂臋du (EVM) sygna艂u u偶ytecznego mog膮 w takim przypadku ulec znacznemu pogorszeniu. Atrakcyjnym rozwi膮zaniem mo偶e wyda膰 si臋 wyb贸r cz臋stotliwo艣ci LO oraz IF zbli偶onych do siebie, jednak w takiej sytuacji produkty ni偶szego rz臋du (silniejsze) b臋d膮 wypada膰 z pobli偶u sygna艂u u偶ytecznego. Przyk艂ad: Chc膮c wygenerowa膰 cyfrowo modulowany sygna艂 na cz臋stotliwo艣ci 63 GHz w nielicencjonowanym pa艣mie ISM V od 57 do 64 GHz, w贸wczas u偶ywaj膮c cz臋stotliwo艣ci po艣redniej IF = 10 GHz i cz臋stotliwo艣ci lokalnej = 53 GHz otrzymujemy: 2*53 GHz 鈥 3*10 GHz = 76 GHz 鈥 silna 3. harmoniczna, jednak daleko poza pasmem 2*53 GHz 鈥 4*10 GHz = 66 GHz. Nadal dzieli j膮 od pasma 2 GHz, na szcz臋艣cie jej poziom jest niski (4. harmoniczna). Z pewno艣ci膮 nale偶y wzi膮膰 j膮 pod uwag臋. 3*53 GHz 鈥 4*10 GHz = 119 GHz 鈥 daleko poza pasmem Og贸lne wskaz贸wki: - Wraz ze wzrostem cz臋stotliwo艣ci po艣redniej produkty staj膮 si臋 bardziej niebezpieczne - Harmoniczne ni偶szego rz臋du dowolnej cz臋stotliwo艣ci po艣redniej s膮 bardziej niebezpieczne - Produkty ze sk艂adowymi 3*fLO lub 4*fLO i wy偶szymi, kt贸re trafiaj膮 w pasmo u偶yteczne, zawieraj膮 wy偶sze harmoniczne, zatem ich moc jest og贸lnie ni偶sza. 3.3. Niepo偶膮dane produkty mieszania harmonicznych Przyrz膮d R&S FSW67 pozwala na pomiary do cz臋stotliwo艣ci 67 GHz. Mo偶liwe jest r贸wnie偶 u偶ycie FSW do przeprowadzenia pomiar贸w widma poza nominalnym zakresem 67 GHz. Dzi臋ki zewn臋trznym mieszaczom harmonicznych z rodziny FS-Z mo偶na np. dokona膰 pomiar贸w w g贸rnym pa艣mie E. Dla cz臋stotliwo艣ci poni偶ej 67 GHz opcja u偶ycia mieszaczy harmonicznych zamiast modelu FSW67 mo偶e okaza膰 si臋 r贸wnie偶 atrakcyjne cenowo. U偶ywaj膮c mieszaczy harmonicznych z serii FS-Z, nale偶y mie膰 na uwadze dodatkowe kwestie: Mieszacze FS-Z mno偶膮 cz臋stotliwo艣膰 sygna艂u wyj艣ciowy lokalnego oscylatora w analizatorze widma i wybieraj膮 odpowiedni膮 harmoniczn膮, aby obni偶y膰 cz臋stotliwo艣膰 badanego sygna艂u do poziomu cz臋stotliwo艣ci po艣redniej analizatora. Jednak harmoniczne generowane przez mieszacz oraz sygna艂 wej艣ciowy ze swymi w艂asnymi harmonicznymi stanowi膮 wiele sk艂adowych obecnych w widmie. Co wi臋cej, zakres cz臋stotliwo艣ci nie jest ograniczony, poniewa偶 brak jest preselektora. Rodzina analizator贸w sygna艂u i widma FSW z rozszerzeniem FSW-B21 (艂膮cza LO/IF dla zewn臋trznych mieszaczy) ma istotn膮 przewag臋 w stosunku do konwencjonalnych przyrz膮d贸w. Dzi臋ki cz臋stotliwo艣ci po艣redniej 1,3 GHz (w trybie analizatora cz臋stotliwo艣ci 鈥 w trybie wektorowego analizatora sygna艂贸w cz臋stotliwo艣膰 po艣rednia wynosi 2 GHz), analizatory FSW osi膮gaj膮 zakres cz臋stotliwo艣ci bez obrazu lustrzanego r贸wny 2,6 GHz. Pozwala to 艂atwo mierzy膰 sygna艂y o szerokim pa艣mie modulacji, nawet je艣li ich pasmo osi膮ga zakres gigaherca. W po艂膮czeniu z mieszaczami harmonicznymi Rohde & Schwarz ostatniej generacji, na przyk艂ad FS-Z90 (od 60 do 90 GHz) osi膮galny zakres dynamiczny jest unikalny. Poziom strat przemiany mieszacza wynosi 23 dB na cz臋stotliwo艣ci 80 GHz, dzi臋ki czemu 艣redni poziom szum贸w (DANL) wynosi oko艂o -150 dBm/Hz dla zestawu testowego z艂o偶onego z mieszacza i 藕r贸de艂 sygna艂u. Wykres 3-1. Pomiar sygna艂u o szeroko艣ci pasma 500 MHz w pa艣mie E z u偶yciem analizatora sygna艂u i widma FSW oraz mieszacza harmonicznego FS-Z90. Cz臋stotliwo艣膰 wej艣ciowa oraz cz臋stotliwo艣膰 lustrzana s膮 oddalone o 2,6 GHz. Pomiar maski widma lub analiza jako艣ci modulacji sygna艂贸w o znacznie szerszym pa艣mie s膮 mo偶liwe bez 偶adnych problem贸w. 4. Wyniki test贸w W tym rozdziale zosta艂y zademonstrowane i zweryfikowane typowe osi膮gi zar贸wno generator贸w, jak i analizator贸w sygna艂u R&S w zakresie fal milimetrowych omawianych w tej nocie. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wszystkie dalej wymienionych pomiarach w trybie wektorowego analizatora sygna艂u korektor cz臋stotliwo艣ci FSW jest aktywny 鈥 dzi臋ki temu eliminuje nachylenie sk艂adowych cz臋stotliwo艣ci w zakresie pasma modulacji. Bez u偶ycia korektora w trybie wektorowego analizatora obwod贸w zmierzone warto艣ci EVM by艂yby 4 do 5 razy wy偶sze. Jednak dla typowych szerokopasmowych technik modulacji cz臋stotliwo艣ci, takich jak OFDE (oraz IEEE 802.11ad w trybie z jedn膮 no艣n膮) EVM jest zdefiniowany dla sygna艂u po korekcji cz臋stotliwo艣ci. Wynika z tego, 偶e przedstawione wyniki pomiar贸w EVM s膮 reprezentacyjne dla warto艣ci spotykanych w rzeczywisto艣ci. 4.1. Typowe osi膮gi przedstawionego zestawu testowego Obrazek 4.1 przedstawia typowe warto艣ci EVM osi膮gane przez zestaw testowy zaprezentowany na schemacie 2-1, kt贸ry u偶ywa modelu FSW67 z rozszerzeniem FSW-B2000 zapewniaj膮cym pasmo analizy 2 GHz. W kanale A SMW generowana jest cz臋stotliwo艣膰 po艣rednia 5 GHz. Zewn臋trzny generator arbitralny dodaje do sygna艂u modulacj臋 QPSK o cz臋stotliwo艣ci symboli 1,6 Gsymb/s Nast臋pnie cz臋stotliwo艣膰 po艣rednia jest przenoszona do poziomu 58 GHz z u偶yciem sygna艂u LO o cz臋stotliwo艣ci 53 GHz. Cz臋stotliwo艣膰 podstawowa 13,25 GHz mo偶e by膰 uzyskana np. z kana艂u B generatora SMW i przemno偶ona przez 4. Nast臋pnie FSW analizuje sygna艂 o cz臋stotliwo艣ci 58 GHz i mierzy warto艣膰 EVM na poziomie 3,3%. Obrazek 4-1. Diagram konstelacji i pomiar EVM szerokopasmowego sygna艂u QPSK na cz臋stotliwo艣ci 58 GHz. Sygna艂 podstawowy powsta艂 w generatorze SMW200A i zosta艂 zewn臋trznie zmodulowany przez odpowiedni generator arbitralny. Obrazek 4-2 przedstawia inny przyk艂ad: mo偶liwo艣ci zestawu testowego podczas generacji i analizy sygna艂u IEEE 802.11ad (WiGig) w kanale 2 (60,48 GHz) z modulacj膮 蟺/2-QPSK z pojedyncz膮 no艣n膮 o szybko艣ci 1,76 Gsymb/s. Przy tak du偶ej szybko艣ci modulacji wci膮偶 mo偶liwe jest uzyskanie EVM poni偶ej 5%. FSW wy艣wietla diagram konstelacji, podsumowanie wynik贸w, bufor rejestracji i charakterystyk臋 cz臋stotliwo艣ciow膮 korektora. Konfiguracja sposobu wy艣wietlania wynik贸w jest wygodna dzi臋ki ekranowi dotykowemu FSW. Obrazek 4-2. Wynik pomiaru modulacji za pomoc膮 FSW. Sygna艂 WiGig (IEEE 802.11ad) zosta艂 wygenerowany za pomoc膮 zestawu widocznego na schemacie 2-1. 4.2. Typowe zastosowania i wyniki test贸w W tej cz臋艣ci zosta艂y przedstawione wyniki test贸w i konfiguracje z wykorzystaniem dw贸ch r贸偶nych urz膮dze艅 pomiarowych: - Komercyjny nadajnik 802.11ad - Komercyjny uk艂ad nadawczo-odbiorczy w pa艣mie V dla sieci typu backhaul 4.2.1. Test z u偶yciem komercyjnego nadajnika 802.11ad Wykres 4-3. przedstawia mask臋 widma zmierzon膮 za pomoc膮 FSW67 dla urz膮dzenia IEEE 802.11ad nadaj膮cego w kanale 2. Lewe zbocze widma wychodzi poza mask臋, co oznacza konieczno艣膰 ponownego skonfigurowania urz膮dzenia. Wykres 4-3. Pomiar widma z mask膮 za pomoc膮 FSW67. Sygna艂 zosta艂 nadany przez urz膮dzenie zgodne z IEEE 802.11ad nadaj膮ce w kanale 2. Obrazek 4-4. przedstawia pomiar modulacji urz膮dzenia zgodnego z IEEE 802.11ad nadaj膮cego w pa艣mie 2, dokonany za pomoc膮 modelu FSW67. Wy艣wietlany jest diagram konstelacji, podsumowanie wynik贸w, modu艂 bufora rejestracji i b艂膮d fazy. Obrazek 4-4. Pomiar modulacji urz膮dzenia zgodnego z IEEE 802.11ad nadaj膮cego w pa艣mie 2, dokonany za pomoc膮 modelu FSW67. Widoczny jest diagram konstelacji, podsumowanie wynik贸w, modu艂 bufora rejestracji i b艂膮d fazy. 4.2.2.Test nadajnika w pa艣mie V w zakresie 57 鈥 64 GHz dla sieci backhaul dostarczonego przez Infineon Technologies W tej cz臋艣ci zosta艂y opisane testy cz臋艣ci nadawczej i odbiorczej urz膮dzenia pracuj膮cego w pa艣mie V. Dalej znajduj膮 si臋 wyniki pomiar贸w komercyjnego urz膮dzenia nadawczo-odbiorczego pracuj膮cego w pa艣mie V dla sieci backhaul. 4.2.2.1. Cz臋艣膰 nadawcza Schemat 4-5 przedstawia dwie mo偶liwe konfiguracje do testowania cz臋艣ci nadawczej uk艂adu nadawczo-odbiorczego pasma V z modulacj膮 szerokopasmow膮. Szerokopasmowy sygna艂 kwadraturowy jest tworzony za pomoc膮 odpowiedniego generatora arbitralnego, takiego jak Tabor WX2182C, nast臋pnie trafia do wej艣膰 I-Q uk艂adu nadawczo-odbiorczego. Wyj艣cie RF nadajnika jest pod艂膮czone bezpo艣rednio do wej艣cia RF analizatora FSW67 z rozszerzeniem VSA (wektorowego analizatora sygna艂u) i FSW-B2000. Alternatywnym rozwi膮zaniem jest po艂膮czenie nadajnika z mieszaczem harmonicznym za pomoc膮 odpowiedniego t艂umika serii FS-Zxx. W tym wypadku do analizy sygna艂贸w RF jest u偶ywany FSW43 z rozszerzeniem VSA oraz FSW-B2000 i rozszerzeniem dla zewn臋trznych mieszaczy (FSW-B21). Je艣li mieszacz harmoniczny jest u偶ywany do pomiaru sygna艂u wyj艣ciowego odbiornika, nale偶y uwa偶a膰, aby go nie przeci膮偶y膰. Punkt 1-dB kompresji mieszaczy harmonicznych FS-Zxx typowo odpowiada warto艣ci -6 dBm. Aby nie pogorszy膰 jako艣ci pomiaru sygna艂u mocy s膮siedniego kana艂u lub EVM, maksymalny poziom sygna艂u powinien znajdowa膰 si臋 znacznie poni偶ej punktu 1-dB kompresji (oko艂o 15-20 dB) na wej艣ciu mieszacza. Zalecane jest stosowanie t艂umika falowodowego przez mieszaczem harmonicznym i skalibrowanie go tak, aby zyska膰 optymalny zakres dynamiki. W obu przypadkach do pr贸bkowania sygna艂u cz臋stotliwo艣ci po艣redniej FSW zosta艂 u偶yty oscyloskop cyfrowy RTO1044, co pozwala na analiz臋 spr贸bkowanych danych. Wykorzystanie oscyloskopu cyfrowego do pr贸bkowania nie wp艂ywa na prac臋 analizatora sygna艂u w 偶aden spos贸b 鈥 po艂膮czenie FSW oraz RTO pracuje tak samo, jak pojedynczy przyrz膮d FSW. Schemat 4-5. Mo偶liwe konfiguracje testowe do badania cz臋艣ci nadawczej uk艂adu nadawczo-odbiorczego pasma V z modulacj膮 szerokopasmow膮. Wykres 4-6. przedstawia pomiary widma i mocy kana艂u komercyjnego nadajnika pasma V w zakresie 57-64 GHz dla sieci backhaul dokonane za pomoc膮 FSW67. Po stronie nadajnika nast臋puje modulacja 16-QAM sygna艂em pasma podstawowego z szybko艣ci膮 1,8 Gsymb/s. Wskutek tego pasmo modulacji osi膮ga szeroko艣膰 2 GHz. Ogony po prawej i lewej stronie pasma s膮 produktami aliasingu wykorzystanego generatora arbitralnego. Wykres 4-6. Pomiar widma i mocy kana艂u komercyjnego uk艂adu nadawczo-odbiorczego pasma V dla sieci backhaul dokonane za pomoc膮 FSW67 Obrazek 4-7. przedstawia wyniki pomiar贸w modulacji uk艂adu nadawczo-odbiorczego pasma V z modulacj膮 16-QAM o szybko艣ci 1,8 Gsymb/s, dokonane za pomoc膮 FSW67. Widoczne s膮 diagram konstelacji, podsumowanie b艂臋d贸w, modu艂 bufora rejestracji oraz modu艂 wektora b艂臋d贸w w czasie. R贸wnie偶 w przypadku tego pomiaru korektor z rozszerzenia wektorowego analizatora obwod贸w FSW by艂 w艂膮czony. Obrazek 4-7. Wyniki pomiaru modulacji komercyjnego uk艂adu nadawczo-odbiorczego dla sieci backhaul dokonane za pomoc膮 FSW67 4.2.2.2. Cz臋艣膰 odbiorcza Sygna艂 testowy dla odbiornika pasma V zosta艂 wygenerowany w spos贸b opisany w rozdziale 2, kt贸ry przedstawia schemat 4-8. Wzmacniacz umieszczony za filtrem g贸rnoprzepustowym mo偶na pomin膮膰, poniewa偶 odbiorniki s膮 zazwyczaj testowane przy niskim poziomie sygna艂u wej艣ciowego. Poziom sygna艂u wej艣ciowego odbiornika jest zmieniany poprzez regulacj臋 poziomu wyj艣ciowego SMW. Te zmiany s膮 propagowane przez mieszacz RF w celu zwielokrotnienia cz臋stotliwo艣ci z zachowaniem dobrej liniowo艣ci. Wyj艣cia I oraz Q badanego odbiornika s膮 do艂膮czone do kana艂贸w 1 i 2 RTO. Dane s膮 rejestrowane przez oscyloskop w trybie I-Q, co oznacza cz臋stotliwo艣膰 pr贸bkowania 4 razy wy偶sz膮, ni偶 cz臋stotliwo艣膰 symboli sygna艂u moduluj膮cego. Zarejestrowane dane s膮 nast臋pnie eksportowane do FSA z rozszerzeniem VSA - na przyk艂ad za pomoc膮 pami臋ci USB. Tam odbywa si臋 analiza modulacji zarejestrowanych danych. Schemat 4-8. Diagram zestawu testowego do badania cz臋艣ci odbiornika urz膮dzenia nadawczo-odbiorczego pasma V Obrazek 4-9. stanowi zdj臋cie konfiguracji u偶ytej do testu odbiornika urz膮dzenia nadawczo-odbiorczego fal milimetrowych. Sygna艂 testowy w pa艣mie V dociera z falowodu na wyj艣ciu uk艂adu przemiany cz臋stotliwo艣ci do wej艣cia odbiornika badanego urz膮dzenia. Wyj艣cia kwadraturowe I oraz Q s膮 do艂膮czone do kana艂贸w 1 i 2 RTO. Uk艂ad opisany jako 鈥瀔onwerter鈥 zawiera elementy otoczone lini膮 przerywan膮 na schemacie 4-8. Obrazek 4-9. Fotografia rzeczywistego stanowiska testowego do badania odbiornika uk艂adu nadawczo-odbiorczego pasma V (dostarczona przez Infineon Technologies AG) Obrazek 4-10. przedstawia wyniki EVM zmierzona dla urz膮dzenia przy poziomie mocy wej艣ciowej -50 dBm. U偶yty sygna艂 QPSK o szybko艣ci 1,6 Gsymb/s zosta艂 zarejestrowany w kana艂ach 1 oraz 2 oscyloskopu RTO z szybko艣ci膮 pr贸bkowania 6,4 Gs/s. Spr贸bkowany sygna艂 zosta艂 wyeksportowany za pomoc膮 pami臋ci USB do przyrz膮du FSW, kt贸ry przeprowadzi艂 analiz臋. Zmierzony poziom EVM wyni贸s艂 oko艂o 14% (warto艣膰 艣redniokwadratowa). Jak wida膰 na diagramie konstelacji, przy tym poziomie nadal mo偶na rozr贸偶ni膰 poszczeg贸lne stany z ma艂ym prawdopodobie艅stwem b艂臋du. Obrazek 4-10. Pomiary EVM na wyj艣ciach kwadraturowych odbiornika pasma V. Poziom mocy wej艣ciowej to -50 dBm. Parametry modulacji: QPSK 1,6 Gsymb/s. Artyku艂 opublikowano dzi臋ki uprzejmo艣ci firmy 漏 Rohde&Schwarz
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 21 2019 14:28 V12.2.5-1