reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 30 lipca 2009

Tyco: sprzedaż w dół o 34%

Sprzedaż Tyco Electronics w 3Q roku fiskalnego 2009 wyniosła 2.5 mld USD, co stanowi wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz spadek o 34% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

• Wynik operacyjny wg GAAP wyniósł 64 mln USD, w porównaniu do 515 mln USD w roku 2008. • W obecnym kwartale wynik finansowy firmy został obciążony kosztami restrukturyzacji w kwocie 63 mln USD. W zeszłym roku, w koszty 3Q zostało włączonych jedynie 16 mln USD oraz 7 mln USD innych rezerw. Wyłączając owe koszty z obu okresów, wynik operacyjny ukształtowałby się wówczas odpowiednio na poziomach 127 mln USD oraz 538 mln USD (-76%). • W 4Q roku fiskalnego 2009 firma spodziewa się sprzedaży na poziomie 2.53-2.63 mld USD (wzrost 1-5%). Planowany zysk operacyjny ma ukształtować się w przedziale 105-145 mln USD, co odzwierciedla między innymi planowane koszty restrukturyzacji na poziomie 75 mln USD. • Rezultaty wg segmentów działalności - Komponenty Elektroniczne (Electronic Components). W porównaniu do analogicznego okresu roku 2008, sprzedaż spadła 42%, w tym w sektorze motoryzacyjnym -42%, komputerach -43%, komunikacji -36%, a w zastosowaniach przemysłowych 55%. Sprzedaż Q/Q wzrosła o 11%. - Rozwiązania sieciowe (Network Solutions). Sprzedaż R/R spadła o 26% (Q/Q wzrost o 6%), w tym sprzedaż dla sektora dostawców usług komunikacyjnych spadła o 22%, dla sektora energetycznego 25%, a dla sektora sieci przemysłowych o 34%. - Produkty Specjalne (Specialty Products). Obroty spadły R/R o 27% (Q/Q spadek o 2%), przy czym sprzedaż na rynek medyczny spadła o 15%, na rynek aplikacji lotniczych, militarnych i morskich o 23%, na rynek systemów dotykowych 23% oraz na rynek zabezpieczeń obwodów elektrycznych o 33%. - Komunikacja Podmorska (Undersea Telecommunications). Sprzedaż w tym segmencie wzrosła R/R o 15% oraz 3% Q/Q.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2020 14:54 V18.10.14-1