reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 02 października 2008

Relpol odnotował spadek sprzedaży i wyników

W pierwszym półroczu 2008 przychody holdingu Relpol spadły o 10%, a grupa poniosła stratę na sprzedaży.

Relpol to czołowy krajowy producent elementów elektronicznych, specjalizujący się w produkcji przekaźników elektromagnetycznych. Przychody grupy Relpol, konsolidujące sprzedaż sześciu spośród czternastu spółek Grupy Relpol, wyniosły w I półroczu 2008 41.9 mln zł i obniżyły się o 10% z poziomu 46.4 mln zł. W efekcie, grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -1.1 mln zł, wobec zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego na poziomie 2.0 mln zł. Wyniki poprawiła pozostała działalność operacyjna, głównie dzięki rozwiązaniu szeregu rezerw oraz zaksięgowaniu kar umownych. W rezultacie, wynik operacyjny był już dodatni i wyniósł 2.5 mln zł, o 35% więcej niż w pierwszym półroczu 2007 (1.9 mln zł). Wynik netto był jednak znacznie niższy niż w analogicznym okresie roku 2007 – 0.3 mln zł wobec 1.1 mln zł – głównie w efekcie poniesienia wysokich kosztów finansowych. W pierwszym półroczu Grupa zainwestowała 9.3 mln złotych, w tym na nabycie udziałów innych podmiotów przeznaczono 4.0 mln zł. Jako przyczyny spadku sprzedaży Zarząd wskazuje nasilenie się konkurencji ze strony producentów z Dalekiego Wschodu, jak również znaczny spadek kursów walut. Kursy walutowe odgrywają bardzo istotną rolę w kształtowaniu się wyników Grupy, bowiem około 66% sprzedaży kierowana jest na eksport, a jedynie 40% zaopatrzenia rozliczana jest w walutach obcych. Innym czynnikiem obniżającym wyniki Grupy był wzrost cen niektórych surowców. Zarząd chcąc zapobiec dalszej erozji zysków firmy rozwija działalność dystrybucyjną, a także chciałaby zbudować moce produkcyjne w krajach o niższym koszcie wytwarzania. W pierwszym półroczu powstała spółka dystrybucyjna w Niemczech. Obecnie Zarząd pracuje nad projektem budowy fabryki na Ukrainie.
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-1