reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 28 kwietnia 2009

Fuzja NEC Electronics i Renesas

NEC Electronics, Renesas Technology, NEC Corporation, Hitachi oraz Mitsubishi Electric podjęły negocjacje na temat połączenia działalności firm NEC Electronics oraz Renesas.

1. Przesłanki i cele integracji NEC Electronics został powołany do życia w roku 2002, wydzielając się ze struktur koncernu NEC, natomiast Renesas powstał w roku 2003, wchłaniając działy półprzewodników Hitachi oraz Mitsubishi Electric. NEC Electronics oraz Renesas oferują na rynku szeroką gamę rozwiązań półprzewodnikowych, specjalizując się w szczególności w mikrokontrolerach (MCU). W świetle intensywnej konkurencji na światowych rynkach, obie firmy podjęły działania nakierowane na połączenie swoich operacji, celem wzmocnienia pozycji rynkowej i potencjału technologicznego. Poprzez integrację działań dwóch największych dostawców MCU, nowa firma będzie w stanie zaoferować najbardziej konkurencyjne portfolio urządzeń MCU na świecie. Obie firmy skupiają się również na rozwiązaniach system-on-chip (SoC). NEC Electronics jest producentem komponentów SoC dla cyfrowej elektroniki użytkowej, natomiast Renesas oferuje tego typu rozwiązania dla producentów komórek i elektroniki samochodowej. Poprzez połączenie potencjału obu firm, ich pozycja na rynku SoC ulegnie dalszemu wzmocnieniu. W przypadku produktów dyskretnych, obie firmy zdefiniują wspólną strategię, która ma prowadzić do osiągnięcia efektów synergii z produktami z segmentu MCU. W efekcie, nowa firma będzie oferował trzy zasadnicze grupy produktowe: MCU, SoC oraz komponenty dyskretne i stanie się trzecim pod względem wielkości graczem na światowym rynku półprzewodników. W odpowiedzi na obecne trudne warunki rynkowe, NEC Electronics oraz Renesas w pierwszym etapie wprowadzą zmiany struktury swoich organizacji. Po zakończeniu tych strukturalnych reform, obie firmy połączą swoje operacje w sposób zapewniający osiągnięcie efektów synergii oraz wzmocnienie rentowności. Integracja zaowocuje powstaniem nowej firmy, która będzie zdolna do osiągania wysokich dochodów, jak również będzie w stanie sprostać zmieniającym się warunkom rynkowym. 2. Struktura organizacyjna Podstawowymi założeniami przyszłych negocjacji jest integracja operacji na dzień 1 kwietnia 2010 oraz zachowanie statusu spółki publicznej nowej firmy. Struktura właścicielska nowej firmy zostanie określona przez zawarciem umowy połączenia i będzie wynikiem negocjacji obu firm, toczących się w oparciu w przeprowadzone procesy due diligence. Nowa firma poda do publicznej wiadomości nazwę, siedzibę, władze, kapitalizację oraz prognozy finansowe po procesie integracji. 3. Plan działań NEC Electronics oraz Renesas planują podpisanie umowy integracji na koniec lipca 2009. Daty i szczegóły Nadzwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NEC Electronics oraz Renesas akceptujących podpisaną umowę zostaną ogłoszone po jej zawarciu. Finalne zawarcie umowy uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiednich akceptacji ze strony organów administracji rządowej.
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1