reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Relpol Komponenty | 27 kwietnia 2009

Wynik Relpol SA gorszy niż sądzono

Zarząd Relpol SA zapowiedział, że jego wynik finansowy netto oraz wynik grupy kapitałowej za 2008 rok będzie się istotnie różnić in minus od wyniku podanego w raporcie za 4Q2008.

Zarząd spółki poinformował o tym w związku z przyjęciem korekt zaproponowanych przez biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego. W raporcie złożonym przez spółkę czytamy: ‘Zgłoszone przez audytora korekty dotyczą: - zmiany ujęcia wyceny transakcji zabezpieczających, - zmiany podstawy wyceny posiadanych przez spółkę aktywów niefinansowych, - zmiany kwoty utworzonych odpisów aktualizujących należności. Sprawozdania finansowe są jeszcze w trakcie badania przez audytora.’
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2