• /
Program konferencji przebiega równolegle do Expo. Możesz bezpłatnie odwiedzić dowolną sesję po zarejestrowaniu się na Evertiq Expo. Lunch będzie serwowany 11:00-13:00.
 • 09:00 - 09:30
  TBA
 • 09:35 - 10:05
  Przegląd wybranych typów płytek drukowanych oraz technologii ich wytwarzania
  Adam Lipiec - Technolog przygotowania produkcji- Starszy specjalista - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
  Jan Oklej - Technolog przygotowania produkcji- Główny specjalista - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
  W prezentacji zostaną omówione wybrane typy obwodów drukowanych oraz związane z nimi technologie wykonania. Przedstawione zagadnienia wyjaśnią powiązanie technologii z konstrukcją konkretnego typu obwodu drukowanego oraz trudnością jego wykonania. Omówione zostaną kluczowe wskaźniki mające wpływ na końcową cenę produktu.
 • 10:10 - 10:40
  Praktyczne zastosowanie algorytmów AI w przedsiębiorstwie
  Dr. Piotr Wiśniewski, - CEO Platformy DBR77 - DBR 77 Robotics sp. z o.o.
  Galopujący postęp technologiczny wymusza na przedsiębiorstwach zmiany nie tylko w obrębie digitalizacji, ale także w obrębie nowego spojrzenia na metody i narzędzia wykorzystywane w prowadzeniu działalności biznesowej. Czas na przyjrzenie się tradycyjnym schematom w nowej odsłonie! O tym: ✔️ jak zrealizować proces 50% szybciej, 20% efektywniej i 30% taniej oraz podjąć optymalne decyzje w czasie rzeczywistym oraz ✔️ o nowych technologiach wykorzystywanych w biznesie, ✔️ korzyściach z wdrożenia algorytmów wspierających, ✔️ i metodologii Lean 4.0, opowie w swoim wystąpieniu dr. Piotr Wiśniewski, CEO Platformy DBR77
 • 10:45 - 11:15
  O prawie konkurencji dla przedsiębiorców.
  Maria Kanak - radca prawny / właściciel firmy - Kancelaria Radcy Prawnego, spec. z zakresu prawa ochrony konkurencji
  W 2009r. Komisja Europejska nałożyła na Intel karę w wysokości 1,1 mld euro, w 2014 r. Infineon Technologies AG została ukarana karą w wysokości ponad 82 mln euro, a w 2019r. kara w wysokości 1,49 mld euro została nałożona na Google. We wszystkich przypadkach kary dotyczyła zakazanych praktyk ograniczających konkurencję. Czym są praktyki ograniczające konkurencję oraz, czy i jakie związane z ich stosowaniem ryzyka występują też na naszym, krajowym poziomie? Czy można dopuścić się zakazanych praktyk przez przypadek, czy zawsze musi to być celowe działanie? Jaka odpowiedzialność grozi za ich stosowanie i czy odpowiedzialność ta dotyczy zawsze tylko przedsiębiorcy, a nigdy nie dotknie zarządzającego przedsiębiorcy menagera? I w końcu, czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za samowolne działania swojego pracownika? W takcie prezentacji spróbujemy odpowiedzieć na wyżej postawione pytania, sygnalizując kwestie, które warto uwzględnić kształtując politykę działania przedsiębiorcy na rynku, by prawidłowo identyfikować i ograniczać ewentualne ryzyka prawnokonkurencyjne.
 • 11:20 - 11:50
  Jak zwiększyć wydajność depanelowania PCB za pomocą technologii laserowej
  Javier Gonzalez - Sales Manager - InnoLas Solutions GmbH
  Depaneling laserowy jest coraz szerzej stosowany, ponieważ zapotrzebowanie na doskonałą jakość cięcia i rosnąca presja kosztowa wymagają ponownej oceny stosowania tradycyjnych metod produkcji. Na przykład depanelowanie laserowe zapewnia najwyższą czystość techniczną, która poprawia trwałość elektroniki, zwiększa wydajność i obniża koszty produkcji. Co więcej, technologia laserowa zapewnia nową ścieżkę do zwiększenia wydajności paneli, a tym samym zmniejszenia ilości odpadów materiałowych i kosztów.
 • 11:55 - 12:25
  Komercjalizacja wyników badań B+R – wyzwania i możliwości
  Piotr J. Cywiński - Z-ca Dyrektora Łukasiewicz IMIF, Komercjalizacja i Sprzedaż - Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

  Nawet pomimo dużego potencjału komercyjnego, wiele potencjalnie przełomowych technologii nie jest komercjalizowanych z powodu różnych przeszkód, takich jak niski poziom ekonomiczny, niewystarczająca dojrzałość technologiczna lub brak dialogu między przemysłem a środowiskiem akademickim. Dlatego komercjalizacja badań B+R jest trudnym zadaniem, które wymaga starannego planowania dla jego sprawnego wdrożenia. W tym ujęciu, wkład ten podsumowuje możliwości dla przemysłu, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych w celu  komercjalizacji technologii półprzewodnikowych dotyczących układów scalonych, systemów oparte na azotku galu i węglika krzemu lub kwantowych laserów kaskadowych.

 • 12:35 - 13:05
  Materiały termoprzewodzące – na co zwrócić uwagę dobierając odpowiedni produkt
  Marcin Mierzejewski - Thermal specialist - DACPOL Sp. z o.o. / KERAFOL - Keramische Folien GmbH & Co. KG

  Wykład ma na celu przybliżenie podstawowych właściwości materiałów termoprzewodzących oraz omówienie cech, na które te właściwości mają wpływ, na bazie produktów Kerafol. Znajomość opisywanych parametrów ułatwi określenie kryteriów doboru odpowiedniego rozwiązania.

 • 13:10 - 13:40
  Automatyzacja procesu lutowania elementów przewlekanych THT dla mikro, małych i średnich firm – ile to kosztuje?
  Karol Sowa - Właściciel firmy / Specjalista ds. Procesów - Sowa Electronics, we współpracy z Pillarhouse International Ltd
  Rosnące koszty energii, zatrudnienia, materiałów, komponentów mają negatywny wpływ na rentowność Polskich Firm Elektronicznych oraz OEM. W trakcie wykładu postaramy się udzielić odpowiedzi na pytania: ile kosztuje zakup oraz wdrożenie maszyny do lutowania selektywnego i po jakim czasie taka inwestycja zwróciłaby się.
 • 13:45 - 14:15
  Czy znasz wszystkie koszty etykietowania i znakowania w celu zapewnienia właściwej identyfikacji produktu? Wiesz jak na
  Michael Rosenwirth - Product Manager - AdoptSMT Polska Spółka z o.o.

  Pokażemy naszym klientom rzeczywiste koszty etykietowania, co się na nie składa oraz jak można je zminimalizować. 

  Ponadto wyjaśnimy, dlaczego warto rozmawiać z kompleksowym dostawcą usług zamiast rozdrabniac się na kilku poddostawców, co w efekcie końcowym wcale nie przynosi oczekiwanych oszczędności. 
   

 • 14:20 - 14:50
  TBA
  Tomasz Dublasiewicz - Operations Manager - Amtest Group
 • 14:55 - 15:25
  Starzenie się komponentów – Jak zminimalizować koszty i ryzyko
  Ken Greenwood - Technical Sales Manager - Rochester Electronics
  Cykle życia podzespołów elektronicznych — między wprowadzeniem na rynek a starzeniem się — skracają się. Duży procent światowego popytu na komponenty elektroniczne jest napędzany przez elektronikę użytkową, a na tym rynku zazwyczaj występuje coraz krótsza żywotność produktów. Starzenie się dotyka zatem więcej firm, częściej niż kiedykolwiek wcześniej. W swojej prezentacji Ken opowie o skutkach starzenia się i sposobach radzenia sobie z nim.
 • 15:30 - 16:00
  TBA

Kontakt

Pomoc
Support Expo
Sprzedaż
Daniel Borkowski
+48 570 354 777
Project Manager
Daniel Myrtenblad
+46(0)73 388 8440
Program Konferencji
Jadwiga Zuraniewska
+31 6 8386 5649