• /

Program

Program konferencji przebiega równolegle do Expo. Możesz bezpłatnie odwiedzić dowolną sesję po zarejestrowaniu się na Evertiq Expo.
 • 09:00 - 09:30
  TBA
 • 09:35 - 10:05
  TBA
  Jacek Marcinkowski - Project Manager - Unisystem
 • 10:10 - 10:40
  O prawie konkurencji dla przedsiębiorców.
  Maria Kanak - radca prawny / właściciel firmy - Kancelaria Radcy Prawnego, spec. z zakresu prawa ochrony konkurencji
  W 2009r. Komisja Europejska nałożyła na Intel karę w wysokości 1,1 mld euro, w 2014 r. Infineon Technologies AG została ukarana karą w wysokości ponad 82 mln euro, a w 2019r. kara w wysokości 1,49 mld euro została nałożona na Google. We wszystkich przypadkach kary dotyczyła zakazanych praktyk ograniczających konkurencję. Czym są praktyki ograniczające konkurencję oraz, czy i jakie związane z ich stosowaniem ryzyka występują też na naszym, krajowym poziomie? Czy można dopuścić się zakazanych praktyk przez przypadek, czy zawsze musi to być celowe działanie? Jaka odpowiedzialność grozi za ich stosowanie i czy odpowiedzialność ta dotyczy zawsze tylko przedsiębiorcy, a nigdy nie dotknie zarządzającego przedsiębiorcy menagera? I w końcu, czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za samowolne działania swojego pracownika? W takcie prezentacji spróbujemy odpowiedzieć na wyżej postawione pytania, sygnalizując kwestie, które warto uwzględnić kształtując politykę działania przedsiębiorcy na rynku, by prawidłowo identyfikować i ograniczać ewentualne ryzyka prawnokonkurencyjne.
 • 10:45 - 11:15
  Komercjalizacja wyników badań B+R w Łukasiewicz IMIF – wyzwania i możliwości
  Piotr J. Cywiński - Z-ca Dyrektora Łukasiewicz IMIF, Komercjalizacja i Sprzedaż - Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 • 11:20 - 11:50
  Automatyzacja procesu lutowania elementów przewlekanych THT dla mikro, małych i średnich firm – ile to kosztuje?
  Karol Sowa - Właściciel firmy / Specjalista ds. Procesów - Sowa Electronics, we współpracy z Pillarhouse International Ltd
  Rosnące koszty energii, zatrudnienia, materiałów, komponentów mają negatywny wpływ na rentowność Polskich Firm Elektronicznych oraz OEM. W trakcie wykładu postaramy się udzielić odpowiedzi na pytania: ile kosztuje zakup oraz wdrożenie maszyny do lutowania selektywnego i po jakim czasie taka inwestycja zwróciłaby się.
 • 11:55 - 12:25
  Zagadnienia zaawansowanego sterowania ruchem.
  Stefan Brock - IRIM - Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej/Politechnika Poznańska
  Maciej Gniadek - Amica Wronki
 • 12:35 - 13:05
  TBA
  DBR 77 Robotics sp. z o.o.
 • 13:10 - 13:40
  TBA
  Javier Gonzalez - Sales Manager - InnoLas Solutions GmbH
 • 13:45 - 14:15
  TBA
  Tomasz Głuszak - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • 14:20 - 14:50
  TBA
 • 14:55 - 15:25
  TBA
 • 15:30 - 16:00
  TBA

Warsztaty

 • 09:00 - 11:00
  TBA
  DBR 77 Robotics sp. z o.o.
 • 13:00 - 14:30
  TBA
  Karol Sowa - Właściciel firmy / Specjalista ds. Procesów - Sowa Electronics, we współpracy z Pillarhouse International Ltd
 • 14:30 - 16:00
  TBAKomentarz Evertiq odnośnie maili będących próbą oszustwa

Evertiq jednoznacznie dystansuje się od krążących wiadomości mailowych. Te maile nie są w żaden sposób połączone z Evertiq i nie odzwierciedlają etyki tej firmy.

Evertiq nie sprzedaje, nie dystrybuuje ani nie kupuje odwiedzających i ich danych kontaktowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej kwestii, skontaktuj się z zespołem Evertiq.