• /

Program

Program konferencji przebiega równolegle do Expo. Możesz bezpłatnie odwiedzić dowolną sesję po zarejestrowaniu się na Evertiq Expo.
 • 09:00 - 09:30
  Zarządzanie Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw firmy Scanfil Poland
  Anna Toruńska - Supplier Quality Manager - Scanfil Polska Sp. z o.o.
  Lata 2021 – 2022 były latami dużych trudności na rynku komponentów elektronicznych. Od producentów elektroniki takich jak Scanfil wymagało to zmiany podejścia w sposobie pracy w łańcuchu dostaw. Znakiem zapytania było: - na których komponentach się skupić? - które komponenty są dla nasz krytyczne? - co przez to rozumiemy? - czy potrafimy zmierzyć ryzyko dla nich? Te wyzwania były sygnałem do przeprowadzenia projektu „Zarządzanie ryzykiem w Łańcuchu Dostaw”, a jego celem było wypracowania narzędzia, które za pomocą liczb, danych, faktów przedstawi ryzyko dla poszczególnych komponentów. Podczas prezentacji przejdziemy przez kolejne kroki realizacji projektu, gdzie: - przedstawię ryzyka zdefiniowane w łańcuchu dostaw, - omówię ich miary i sposób oceny, - przedstawię interfejs, za pomocą którego wizualizujemy ryzyka i nimi zarządzamy. Zapraszam do wysłuchania przykładu o tym, jak niemierzalne stało się mierzalne…
 • 09:35 - 10:05
  TBA
  Comarch S.A.
 • 10:10 - 10:40
  O prawie konkurencji dla przedsiębiorców.
  Maria Kanak - radca prawny / właściciel firmy - Kancelaria Radcy Prawnego, spec. z zakresu prawa ochrony konkurencji
  W 2009r. Komisja Europejska nałożyła na Intel karę w wysokości 1,1 mld euro, w 2014 r. Infineon Technologies AG została ukarana karą w wysokości ponad 82 mln euro, a w 2019r. kara w wysokości 1,49 mld euro została nałożona na Google. We wszystkich przypadkach kary dotyczyła zakazanych praktyk ograniczających konkurencję. Czym są praktyki ograniczające konkurencję oraz, czy i jakie związane z ich stosowaniem ryzyka występują też na naszym, krajowym poziomie? Czy można dopuścić się zakazanych praktyk przez przypadek, czy zawsze musi to być celowe działanie? Jaka odpowiedzialność grozi za ich stosowanie i czy odpowiedzialność ta dotyczy zawsze tylko przedsiębiorcy, a nigdy nie dotknie zarządzającego przedsiębiorcy menagera? I w końcu, czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za samowolne działania swojego pracownika? W takcie prezentacji spróbujemy odpowiedzieć na wyżej postawione pytania, sygnalizując kwestie, które warto uwzględnić kształtując politykę działania przedsiębiorcy na rynku, by prawidłowo identyfikować i ograniczać ewentualne ryzyka prawnokonkurencyjne.
 • 10:45 - 11:15
  Komercjalizacja wyników badań B+R w Łukasiewicz IMIF – wyzwania i możliwości
  Piotr J. Cywiński - Z-ca Dyrektora Łukasiewicz IMIF, Komercjalizacja i Sprzedaż - Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 • 11:20 - 11:50
  Automatyzacja procesu lutowania elementów przewlekanych THT dla mikro, małych i średnich firm – ile to kosztuje?
  Karol Sowa - Właściciel firmy / Specjalista ds. Procesów - Sowa Electronics, we współpracy z Pillarhouse International Ltd
  Rosnące koszty energii, zatrudnienia, materiałów, komponentów mają negatywny wpływ na rentowność Polskich Firm Elektronicznych oraz OEM. W trakcie wykładu postaramy się udzielić odpowiedzi na pytania: ile kosztuje zakup oraz wdrożenie maszyny do lutowania selektywnego i po jakim czasie taka inwestycja zwróciłaby się.
 • 11:55 - 12:25
  Rozwój inżynierii kosmicznej w projektach AGH Space Systems
  Jan Brzyk - AGH Space Systems – Lider zespołu łazika marsjańskiego - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
  Mariusz Gibiec - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
  AGH Space Systems to interdyscyplinarna grupa inżynierów realizująca projekty inżynierii kosmicznej. Przedstawimy zagadnienia związane z rozwojem systemów rakietowych o napędzie hybrydowym oraz na paliwo ciekłe, metodami wytwarzania paliw, możliwości wynoszenia ładunku badawczego, przeprowadzania eksperymentu i odzyskiwania rakiety. Drugim z projektów jest wykorzystanie modułowego łazika marsjańskiego do prowadzenia analogowych misji planetarnych. Pokażemy realizacje misji naukowych, rozpoznania terenu i autonomicznej nawigacji oraz wspomagania pracy i asysty dla astronauty. Omówimy także eksperymenty przeprowadzane w stratosferze z użyciem balonów i gondoli ładunku badawczego.
 • 12:35 - 13:05
  Praktyczne zastosowanie algorytmów AI w przedsiębiorstwie
  Dr. Piotr Wiśniewski, - CEO Platformy DBR77 - DBR 77 Robotics sp. z o.o.
  Galopujący postęp technologiczny wymusza na przedsiębiorstwach zmiany nie tylko w obrębie digitalizacji, ale także w obrębie nowego spojrzenia na metody i narzędzia wykorzystywane w prowadzeniu działalności biznesowej. Czas na przyjrzenie się tradycyjnym schematom w nowej odsłonie! O tym: ✔️ jak zrealizować proces 50% szybciej, 20% efektywniej i 30% taniej oraz podjąć optymalne decyzje w czasie rzeczywistym oraz ✔️ o nowych technologiach wykorzystywanych w biznesie, ✔️ korzyściach z wdrożenia algorytmów wspierających, ✔️ i metodologii Lean 4.0, opowie w swoim wystąpieniu dr. Piotr Wiśniewski, CEO Platformy DBR77
 • 13:10 - 13:40
  Jak zwiększyć wydajność depanelowania PCB za pomocą technologii laserowej
  Javier Gonzalez - Sales Manager - InnoLas Solutions GmbH
  Depaneling laserowy jest coraz szerzej stosowany, ponieważ zapotrzebowanie na doskonałą jakość cięcia i rosnąca presja kosztowa wymagają ponownej oceny stosowania tradycyjnych metod produkcji. Na przykład depanelowanie laserowe zapewnia najwyższą czystość techniczną, która poprawia trwałość elektroniki, zwiększa wydajność i obniża koszty produkcji. Co więcej, technologia laserowa zapewnia nową ścieżkę do zwiększenia wydajności paneli, a tym samym zmniejszenia ilości odpadów materiałowych i kosztów.
 • 13:45 - 14:15
  Przegląd wybranych typów płytek drukowanych oraz technologii ich wytwarzania
  Adam Lipiec - Technolog przygotowania produkcji- Starszy specjalista - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
  Jan Oklej - Technolog przygotowania produkcji- Główny specjalista - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
  W prezentacji zostaną omówione wybrane typy obwodów drukowanych oraz związane z nimi technologie wykonania. Przedstawione zagadnienia wyjaśnią powiązanie technologii z konstrukcją konkretnego typu obwodu drukowanego oraz trudnością jego wykonania. Omówione zostaną kluczowe wskaźniki mające wpływ na końcową cenę produktu.
 • 14:20 - 14:50
  GOŚĆ SPECJALNY
  Remigiusz Wilk - Communications Director - Grupa WB
  TBA
 • 14:55 - 15:25
  GOŚĆ SPECJALNY - Zostać dostawcą dla Departamentu Obrony USA i NATO
  Ron Farkas - President - Poland - US Operations
  Sprostanie zwiększonym wymaganiom produkcji sprzętu wojskowego wymaga solidnej bazy przemysłowej ze zrozumieniem podstawowych zasad i przepisów związanych z procesami kontraktowymi Departamentu Obrony USA i NATO. Ten wykład obejmie niektóre podstawy, takie jak Federal Acquisition Regulations (FAR), model certyfikacji dojrzałości cyberbezpieczeństwa (CMMC) i umowy standaryzacyjne NATO (STANAG).
 • 15:30 - 16:00
  Amerykańska ustawa CHIPS już wywiera wpływ
  Dennis Dahlgren - Editor In Chief - Evertiq

  Wczoraj Evertiq poinformował, że amerykańska ustawa CHIPS spowodowała już 200 miliardów dolarów prywatnych inwestycji w całym kraju. Ale gdzie mają powstać te wszystkie nowe fabryki? 
  Semiconductor Industry Association (SIA) wskazało w raporcie, że od maja 2020 r. w całych Stanach Zjednoczonych ogłoszono ponad 40 nowych projektów ekosystemów półprzewodników. Mówimy o nowych fabrykach, rozbudowie istniejących zakładów, a także o obiektach dostarczających i produkujących materiały i sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego. 

  Policz to wszystko, a projekty te są wyceniane na prawie 200 miliardów dolarów prywatnych inwestycji, ogłoszonych w 16 stanach. Wszystko to oznacza, że w ramach nowych projektów w ekosystemie półprzewodników powstaje około 40 000 nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. 

  Przeczytaj TUTAJ cały artykuł

Warsztaty

 • 09:00 - 10:30
  Czy transformacja cyfrowa jest opłacalna? Analiza operacyjna i finansowa
  Marcin Żurawik - DB77 Consulting - DBR 77 Robotics sp. z o.o.
  Zapraszamy na warsztaty, które skupiają się na praktycznym podejściu do oceny korzyści finansowych i operacyjnych z inwestycji w robotyzację. W dzisiejszych czasach, gdy rynek zmienia się w szybkim tempie, a presja konkurencyjna jest coraz większa, automatyzacja procesów produkcyjnych za pomocą robotów jest najlepszym rozwiązaniem. Inwestycja w robotyzację może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności i jakości produkcji, zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie elastyczności w procesie produkcyjnym. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w robotyzację, warto dokładnie przeanalizować, jakie korzyści finansowe i operacyjne można z niej czerpać. W tym celu warto poznać narzędzia inwestycyjne i finansowe, które umożliwią dokładną ocenę opłacalności takiej inwestycji.
 • 10:30 - 12:00
  TBA
  Piotr Ludwiniak, Jerzy Baratowicz, Pawel Sniecikowski - Infineon Technologies Polska
 • 13:00 - 14:30
  Lutowanie selektywne okiem praktyka
  Karol Sowa - Właściciel firmy / Specjalista ds. Procesów - Sowa Electronics, we współpracy z Pillarhouse International Ltd
  W trakcie warsztatów przybliżymy dobre praktyki związane z DFM (ang. Design for Manufacturing), omówimy także parametry lutowania i jak je regulować. Przedstawimy najczęściej występujące defekty połączeń lutowniczych w lutowaniu selektywnym oraz w jaki sposób im zapobiegać. Na sam koniec pokażemy kilka cięższych przypadków.
 • 14:30 - 16:00
  TBA
  Gamma Sp. z o.o. & Microchip

Kontakt

Pomoc
Support Expo
Sprzedaż
Daniel Borkowski
+48 570 354 777
Project Manager
Daniel Myrtenblad
+46(0)73 388 8440
Program Konferencji
Jadwiga Zuraniewska
+31 6 8386 5649