reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 21 maja 2009

Zakład Elektroniki Górniczej zainwestuje w 2009 roku 7.5 mln zł.

Nie wszyscy będą wspominać rok 2008 jako zły okres. Zakład Elektroniki Górniczej odnotował wzrost sprzedaży i wydatnie poprawił rentowność działalności. W dalszej perspektywie planuje też inwestycję w nową siedzibę o wartości 6.5 mln euro.
Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ZEG SA za rok 2008 wskazuje na kilka ważnych faktów, dotyczących działalności firmy w roku 2008 oraz jej planów na bieżący okres:
• Sprzedaż w roku 2008 wyniosła 69.273 tys zł, co stanowi wzrost o 36.6% w stosunku do roku 2007 (50.695 tys zł)
• Zysk na sprzedaży wyniósł 3.645 tys zł i był lepszy od uzyskanego w roku 2007 o 35.5% (2.690 tys zł)
• Zysk netto wyniósł 2.056 tys zł, co oznacza bardzo wyraźną poprawę w stosunku do roku 2007 o 87.9% (1.094 tys zł)
• Wśród największych dostawców Grupy w 2008 roku wymieniono dwóch szeroko rozpoznawanych na naszym rynku dystrybutorów komponentów elektronicznych: SOYTER Sp. z o.o. (Izabelin) oraz Biuro Zaopatrzenia Technicznego BEZET Jacek Szumniak (Katowice).
• Nakłady na niefinansowy majątek trwały w 2008 roku wyniosły 6.182 tys. zł, z czego 3.274 tys. zł przeznaczone zostało na inwestycje majątek rzeczowy.
• W roku 2009 ZEG S.A. planuje wzrost wydatków na modernizację oraz na nakłady inwestycyjne. Kontynuowane będą również prowadzone prace rozwojowe. Planowane wydatki na niefinansowy majątek ZEG S.A. w 2009 roku to kwota 7.500 tys. zł.
• W skład grupy kapitałowej ZEG SA wchodzi spółka ZEG-PCB sp. z o.o., która zajmuje się produkcją jedno i dwustronnych obwodów drukowanych. Firma ta posiada odbiorców obwodów drukowanych głównie na rynku krajowym, a udział eksportu nie przekracza 0.5 %. Firma produkuje dla małych i średnich odbiorców, głównie producentów sprzętu AGD, a także profesjonalnej elektroniki. W 2009 roku planowana jest inkorporacja tej spółki z ZEG S.A.
• Jak czytamy w ‘Sprawozdaniu …’ ZEG-PCB spotyka się z wieloma trudnościami rynkowymi: ‘Dużym zagrożeniem dla Spółki jest też postępująca recesja gospodarcza. Przekłada się to na odczuwalny już spadek zamówień (dotyczy to zwłaszcza kontrahentów produkujących sprzęt AGD, a także eksportujących swoje wyroby).’
• W roku 2008 ZEG-PCB zainwestował w automat do rycowania, pozwalający w znaczący sposób poprawić precyzję wykonywanych w płytkach nacięć oraz tester optyczny firmy MANIA, umożliwiający 100 % elektroniczne testowanie produkowanych obwodów. W 2008 roku spółce udało się poszerzyć swoją ofertę produkcji o trawione elementy mosiężne i miedziane (styki, blachy stosowane w modelarstwie), a także powrócić do produkcji stalowych sitek dla firmy ZELMER.
• W lutym 2008 ZEG otrzymał zgodę na włączenie w obszar Katowickiej SSE nieruchomości spółki w Tychach. Na włączonej do strefy działce ZEG będzie realizował inwestycję w budowę dwóch jednokondygnacyjnych hal produkcyjnych o powierzchniach 2.700 m2 i 2.400 m2, rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej o dodatkową powierzchnię 1.500 m2 oraz wyposażenie hal w specjalistyczne linie technologiczne, maszyny i urządzenia niezbędne do rozwinięcia produkcji urządzeń elektroniki, automatyki i elektrotechniki górniczej. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych szacowana jest na 6.5 mln euro, a planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2010

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 14 2017 20:30 V8.8.9-2