reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aplisens Przemysł elektroniczny | 04 maja 2011

Aplisens: 55 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych i nową fabrykę

W ciągu najbliższych 3 lat Zarząd Aplisens S.A. planuje przeznaczyć ok. 55 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy, w tym na budowę nowej fabryki poza Warszawą. Kluczowymi segmentami sprzedaży dla Grupy Aplisens są przetworniki ciśnienia i sondy głębokości.
W ocenie Zarządu w najbliższych 5 latach popyt na produkty Grupy Aplisens na rynkach WNP będzie wzrastał o ok. 20% r/r, a na rynkach unijnych o ok. 30%. Dynamicznym wzrostom na rynkach zagranicznych będzie towarzyszył stabilny wzrost sprzedaży w kraju na poziomie ok. 6% średniorocznie. Planowane inwestycje spółka sfinansuje w pierwszej kolejności ze środków własnych. Zarząd ocenia – w razie zaistnienia takiej potrzeby – potencjał kredytowy Aplisens S.A. na kwotę sięgającą ok. 50% posiadanych kapitałów własnych tj. aktualnie ok. 40 mln zł. Umacnianie sprzedaży w kraju oraz rozwój sprzedaży eksportowej Grupy

Udział Aplisens S.A. w sprzedaży przetworników ciśnienia i sond głębokości na rynku krajowym sięga ok. 25%. Zarząd zakłada jednak, że średnioroczny wzrost sprzedaży na tym rynku w ciągu najbliższych 5 lat osiągnie poziom ok. 6%1. Biorąc pod uwagę wysoki udział spółki w rynku krajowym i w związku z tym ograniczoną możliwość jego wzrostu, Zarząd upatruje szans na dynamiczniejszy wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności rynkach krajów
WNP i UE.

Zarząd planuje dalszy wzrost sprzedaży na rynkach krajów WNP (głównie w Rosji i na Ukrainie), a także rozwój na nowych rynkach takich jak Kazachstan. Udział Grupy w rynku w Rosji i na Ukrainie wynosi od 2 do 5%, na Białorusi ok. 30%. W ocenie Zarządu potencjał wzrostu zamówień na produkty Aplisens na tych rynkach w najbliższych 5 latach będzie przekraczał przewidywaną dynamikę wzrostu tych rynków i wyniesie średnio ok. 20% rocznie.

Udział Grupy Aplisens w rynku UE Zarząd szacuje na poziomie ok. 0,1%, przy wartości tego na rynku na poziomie ok. 5 - 7 mld zł2. Zarząd zakłada wysokie tempo sprzedaży Grupy na tych rynkach, w najbliższych 5 latach, na poziomie ok. 30% rocznie. W 2010 roku sprzedaż Grupy do państw UE i pozostałych wyniosła 8,2 mln zł i odnotowała prawie 40% wzrostu r/r.

Mając na względzie obecne, jak i przyszłe potrzeby produkcyjne Grupy w obszarze przetworników ciśnienia i sond głębokości, w 2011 roku planowane jest rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego poza Warszawą, optymalnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakończenie I etapu inwestycji Zarząd przewiduje na 2013 roku, a uruchomienie produkcji począwszy od I połowy 2014 roku. Przewidziana zostanie możliwość dobudowania w przyszłości dodatkowych pomieszczeń produkcyjnych i ich wyposażenie (II etap). Potencjał produkcyjny
przetworników ciśnienia i sond głębokości w I etapie zostanie powiększony o ok. 200% w stosunku do mocy produkcyjnych posiadanych na koniec 2010 roku. Potencjał produkcyjny zakładu będzie zwiększany stopniowo, aż do pełnej zdolności produkcyjnej w 2017 roku. Szacowane nakłady na budowę i technologie wyniosą dla I etapu inwestycji ok. 30 mln zł. W 2010 roku przychody Grupy ze sprzedaży przetworników ciśnienia i sond głębokości stanowiły ok. 80% jej przychodów.

W latach 2011-2012, do czasu otwarcia nowego zakładu, niezbędne będzie zwiększenie potencjału produkcyjnego w obecnym zakładzie w Warszawie. Nakłady w wysokości ok. 5,5 mln zł na technologię umożliwią wzrost potencjału produkcyjnego zakładu w Warszawie w 2013 roku o ok. 50% w stosunku do poziomu z 2010 roku.

W ocenie Zarządu wartość sprzedaży czujników i przetworników temperatury w 2013 roku wyniesie ok. 3,5 mln zł i będzie rosła w tempie ok. 25% rocznie. Na przełomie 2011 i 2012 roku planowane jest rozpoczęcie budowy zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie, do którego w 2013 roku zostanie przeniesiona produkcja (obecnie w pomieszczeniach dzierżawionych). Planowany koszt budowy nowego zakładu to 3,5 mln zł (bez kosztów zakupionej wcześniej działki). Zarząd planuje również rozbudowę i unowocześnienie – przy niewielkich nakładach inwestycyjnych – zakładu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie
produkowane są urządzenia do monitorowania poziomu paliwa w samochodach ciężarowych.

W okresie 2011-2013 Grupa planuje następujące nakłady inwestycyjne (tys. zł):
© Aplisens

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 22 2018 22:05 V9.2.11-2