reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 października 2016

Dofinansowanie Centrów B+R – przedłużono nabór wniosków

Do 16 grudnia br. duże, małe i średnie firmy mogą składać wnioski na projekty związane z budową lub rozbudową infrastruktury B+R przedsiębiorstw (Działanie 2.1 PO Inteligentny Rozwój).
W trzecim już konkursie dla tego działania budżet wynosi 460 mln PLN. Nabór wniosków organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju.

Dofinansowanie udzielane jest na tworzenie lub rozwój zaplecza B+R przedsiębiorstw poprzez m.in. zakup sprzętu, wyposażenia, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych służących prowadzeniu działalności B+R, w tym również na zakup lub wykonanie budynków.

Wysokość wsparcia w zależności od rodzaju pomocy, wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść:
  • w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • w zakresie prac rozwojowych do 45% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • pomoc de minimis do 45% wartości kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN, a maksymalna to 50 mln EUR.

Preferowane są projekty tworzące istotną liczbę miejsc pracy dla pracowników B+R, prowadzące do wzrostu nakładów na działalność B+R, a także przewidujące współpracę z jednostką naukową. Ocenie podlega również agenda badawcza zawierająca informacje o planowanych projektach badawczych, kończących się innowacją produktową lub procesową, a także potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarządcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarządzania projektem i realizacją agendy badawczej.

Warto podkreślić, że wszystko co zostało zaplanowane w projekcie, za co jednocześnie można otrzymać punkty należy pokazać we wskaźnikach rezultatu. Dotyczy to m.in. współpracy z jednostką naukową, utworzenia nowych miejsc pracy czy wzrostu nakładów na działalność B+R. Są to zobowiązania Wnioskodawcy, które będą monitorowane przez okres realizacji projektu oraz okres trwałości.

Jak pokazały dwa pierwsze konkursy, program cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Dla dużych firm jest to jeden z nielicznych programów, w którym mogą otrzymać wsparcie w formie dotacji na wydatki inwestycyjne, przy czym wydatki inwestycyjne związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Autorka: Anna Zaleska, Senior Manager, Crido Taxand Sp. z o.o.

Dział Doradztwa Europejskiego

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 08 2018 17:15 V9.2.4-2