reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Anna Lewandowska Przemysł elektroniczny | 25 stycznia 2016

Szansa na dotacje dla przedsiębiorców w województwie pomorskim

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Od 1 lutego do 15 marca (Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane) małe i średnie firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje o maksymalnej wartości 2 mln PLN służące:
 1. poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości - projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,

 2. poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

 3. redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
i polegające na:
 1. budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),

 2. unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

 3. realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),

 4. wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.
Od 4 maja do 15 czerwca (Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje) w konkursie skierowanym do wszystkich firm (małe, średnie, duże), również we współpracy z jednostkami naukowymi będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z:
 1. realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowaniem prototypów doświadczalnych, tworzeniem linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacją oraz uruchomieniem pierwszej produkcji,

 2. wsparciem procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,

 3. zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej,

 4. komercjalizacją wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami,

 5. budową, rozbudową, przebudową laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

 6. zakupem wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
Powyższe działania stanowią szansę dla przedsiębiorców planujących projekty w woj. pomorskim na podjęcie lub rozwój działalności inwestycyjnej czy też badawczo-rozwojowej. Wnioski należy składać do Agenci Rozwoju Pomorza (www.arp.gda.pl).

Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy © Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 21 2018 15:38 V9.3.2-2