reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 sierpnia 2015

APS Energia chce pozyskać z emisji około 7,15 mln PLN

APS Energia publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną do 1.730.000 akcji serii E. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym.
– Chcemy dynamicznie rozwijać się i w pełni wykorzystać szanse, jakie stoją przed naszą Grupą. Obecnie ze względu na największą liczbę zamówień w historii Grupy, nasze moce produkcyjne są niemal w pełni wykorzystywane. Dlatego kluczowym elementem rozwoju jest budowa nowoczesnego kompleksu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym, zwiększy nasze moce produkcyjne o ok. 150% – wyjaśnia Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

Budowa kompleksu w Stanisławowie Pierwszym zostanie częściowo sfinansowana środkami pozyskanymi z emisji akcji oferowanych (ok. 7,2 mln zł), zaś pozostałe nakłady będą finansowane przy wykorzystaniu kredytów bankowych, innych instrumentów dłużnych, czy też środków wypracowanych w toku działalności operacyjnej Grupy. - Według szacunków sporządzonych przez zarząd, całkowite nakłady związane z budową i wyposażeniem kompleksu w Stanisławowie Pierwszym wyniosą 18,1 mln zł. Szacujemy, że w 2015 roku na inwestycję przeznaczone zostanie ok. 11,1 mln zł, w 2016 roku 6,8 mln zł oraz w 2017 roku 0,2 mln zł – powiedział Piotr Szewczyk. Prace budowlane kompleksu w Stanisławowie Pierwszym zainicjowano w maju 2015 roku. Rozpoczęcie produkcji w nowym obiekcie oraz przeniesienie z dotychczas wynajmowanego obiektu w Zielonce planowane jest na przełomie I i II kw. 2016 roku.

Zapisy na akcje oferowane będą przyjmowane od 25 sierpnia do 2 wrześnie br. Wpływy z emisji spółka szacuje na ok.7,15 mln zł. APS Energia zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A wszystkich 26.117.280 akcji zwykłych serii A, B, C1 i D przenieść na rynek główny GPW. - Poprzez uzyskanie statusu spółki giełdowej notowanej na rynku regulowanym, chcemy dodatkowo wzmocnić wizerunek, wiarygodność i rozpoznawalność APS Energia, a także zbudować stabilny a zarazem rozproszony akcjonariat – dodaje Piotr Szewczyk.

Około 15% akcji oferowanych zostanie przydzielona inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 85% w transzy instytucjonalnej. Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości dzień przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej. Oferującym jest TRIGON Dom Maklerski S.A.

Spółka zamierza kontynuować politykę dzielenia się zyskami akcjonariuszami. Zgodnie z założeniami zarządu, rekomendowana kwota dywidendy będzie wynosić od 10% do 30% zysku Grupy wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 17 2018 19:38 V9.3.2-1