reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© RADWAG Przemysł elektroniczny | 07 marca 2014

W RADWAG-u wiedzą ile waży kilogram

W specjalnie zaprojektowanym budynku laboratorium inżynierowie RADWAG-u dbają o to, by pomiary wykonywane na produkowanych w firmie urządzeniach były jak najbliższe ideałowi.

RADWAG to firma z tradycjami, która jednocześnie przykłada olbrzymią wagę do rozwoju nowoczesnych technologii. W radomskim Centrum Metrologii firmy trwają prace nad udoskonalaniem metod i przyrządów pomiarowych przy spełnionych najwyższych światowych standardach dotyczących tego typu laboratoriów. Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG-u Andrzej Hantz zgodził się przybliżyć nam nieco działalność tego ośrodka.

evertiq.pl: - Od kiedy działa laboratorium Centrum Metrologii RADWAG-u?

Andrzej Hantz, dyrektor Centrum Metrologii RADWAG-u: - Centrum Metrologii zostało powołane 25 października 2012 roku. Powstało na bazie Laboratorium Pomiarowego RADWAG, które swoją działalność usługową rozpoczęło w roku 2004. W tym samym roku Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Centrum Metrologii jest niezależną jednostką organizacyjną firmy RADWAG Wagi Elektroniczne. Jego podstawową komórką jest Laboratorium Pomiarowe, a także działy szkoleń, konsultacji i audytów. Centrum prowadzi również szeroko pojętą popularyzację metrologii jako nauki. 20 maja 2013 roku, w Światowym Dniu Metrologii, Centrum przyjęło imię Zdzisława Rauszera – pierwszego dyrektora Głównego Urzędu Miar, twórcy systemu metrologicznego odrodzonej Rzeczpospolitej.

- Ile osób pracuje w samym laboratorium i całym Centrum?

- W strukturach Centrum Metrologii łącznie pracują 22 osoby, jednak w samym Centrum w Radomiu jest to zespół 9 osób. Pozostali wykonują swoje działania w terenie u naszych klientów. Są zatrudnieni w 8 oddziałach RADWAG na terenie całego kraju.

- Nad czym pracuje się w laboratorium?

- Podstawowym zadaniem Laboratorium jest zapewnienie spójności pomiarowej użytkownikom wyposażenia pomiarowego takiego jak wzorce masy, odważniki, obciążniki technologiczne, wagi elektroniczne oraz pipety tłokowe. Laboratorium w tym obszarze stosuje znormalizowane, uznane na całym świecie metody pomiarowe.

Pracujemy jednak nad udoskonalaniem metod, we współpracy z inżynierami RADWAG, którzy opracowują nowe rozwiązania w zakresie przyrządów pomiarowych oraz z organizacjami zewnętrznymi.

Aktualnie również pracujemy nad nowym stanowiskiem pomiarowym do wzorcowania specjalnych wzorców objętości, stosowanych przy wyznaczaniu gęstości cieczy.

W niedalekiej przyszłości planujemy również uruchomienie dwóch kolejnych pracowni w zakresie pomiarów długości oraz temperatury i wilgotności.

- Jakie są wymagania dotyczące takiego laboratorium, by zapewnić właściwe warunki pracy?

- Pomiary wykonywane w naszym Laboratorium wymagają zastosowania odpowiedniego wyposażenia pomiarowego (warto zaznaczyć, że takie wyposażenie produkują tylko trzy firmy na świecie – jedną z nich jest RADWAG), wysokiej klasy wzorców odniesienia oraz odpowiednich warunków środowiskowych.

Wspomniane warunki środowiskowe mają bardzo duże znaczenie w osiąganiu odpowiedniej powtarzalności wyników pomiarów, która to ma znaczący udział w całej niepewności pomiaru.

Wymagania dotyczą utrzymania odpowiednich warunków środowiskowych w zakresie temperatury i wilgotności, gdzie zmiany temperatury utrzymywane są na poziomie ± 0,2 ºC na 12 h, czy wilgotności ± 5 % na 12 h. Oprócz tego bardzo ważnym czynnikiem wpływającym są drgania oraz podmuchy powietrza. Dlatego też budynek Laboratorium został w specjalny sposób zaprojektowany tak, aby odizolować powierzchnię, na której umieszczone są konsole laboratoryjne od ścian budynku i podług. Klimatyzacja również została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać odpowiednie warunki temperatury przy praktycznie niewyczuwalnym przepływie powietrza w pomieszczeniu.

- Jak wygląda współpraca z uczelniami wyższymi?

- Współpraca Centrum Metrologii i Laboratorium z wyższymi uczelniami w zdecydowanej większości polega na przekazywaniu naszych doświadczeń i zdobytej wiedzy jednostkom znajdującym się w kraju i zagranicą. Realizowane są seminaria dla studentów uczelni technicznych oraz kierunków przyrodniczych.

Opracowujemy również ćwiczenia laboratoryjne dla studentów, gdzie wykorzystywane są urządzenia i specjalne stanowiska pomiarowe zaprojektowane i wykonane przez RADWAG. Dzisiaj takimi pracowniami i stanowiskami dysponują już Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz przygotowywana jest kolejna pracownia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.

Współpraca badawcza z uczelniami wyższymi realizowana jest w zasadniczej części przez Laboratorium Badawcze RADWAG

- Największe wyzwanie?

- Największym wyzwaniem Laboratorium jest przygotowanie i uruchomienie stanowiska, dzięki któremu będziemy mogli wzorcować wzorce masy z najmniejszą możliwą niepewnością pomiaru. Dziś takimi możliwościami dysponują laboratoria narodowych instytutów i instytucji metrologicznych oraz dosłownie kilka laboratoriów na świecie.

Projekt ten jest w trakcie realizacji. Już dziś testowany jest odpowiedni komparator masy, który stanowi, obok odpowiedniego wzorca 1 kg, podstawowe wyposażenie pomiarowe.

- Najciekawszy projekt?

Samo powołanie Centrum Metrologii było bardzo ciekawym projektem. Ale najciekawsze projekty są przed nami. Do tej pory głównym celem było dostosowanie Laboratorium do najwyższych światowych standardów obowiązujących w przedmiotowych dziedzinach w laboratoriach komercyjnych. Ten cel został osiągnięty. Teraz kolejne kroki będą zmierzały do doskonalenia metod i zastosowania nowych urządzeń, a tym samym do osiągania coraz dokładniejszych pomiarów.

- Dziękuję za rozmowę!

---
Zdjęcia: © RADWAG

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 13 2017 22:15 V8.9.2-1