reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuriy-chaban-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 stycznia 2013

Optiguard i Braster otrzymają dofinansowanie z PARP

Zapraszamy do sprawdzenia, kto jeszcze związany z branżą elektroniczną otrzyma dofinansowanie w ramach działania "Paszport do eksportu".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 r. dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Paszport do eksportu". Działanie 6.1 wspiera projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. Lista firm, których wnioski zostały zatwierdzone do dofinansowania w rundzie II działania 6.1 oraz wysokość dofinansowania:
  • Aduma S.A.: 204,247 tys. PLN
  • Black Point: 197,256 tys. PLN
  • Optiguard: 202,951 tys. PLN
  • Transbit: 136,234 tys. PLN
  • Braster S.A.: 195,366 tys. PLN
  • Opteam S.A.: 199,660 tys. PLN
  • Elmarco: 199,8 tys. PLN
  • Centrum Transferu Technologii EMAG: 202,825 tys. PLN
Wysokość dofinansowania we wszystkich przypadkach wynosi około 50% wartości projektu. Zapraszamy do zaglądania na nasze strony, już niedługo napiszemy więcej o poszczególnych projektach.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-1