reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Flextronics Przemysł elektroniczny | 29 listopada 2012

Przychody Flextronics Tczew wzrosły o ponad 1 mld PLN

Rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r. był dobry dla Flextronics International Poland w Tczewie. Przychody wzrosły do ponad 3 mld PLN, a zysk netto powiększył się ponad dwukrotnie.

W swoim raporcie spółka informuje, że sprzedaż do dotychczasowych klientów znacznie wzrosła, udało się też pozyskać nowego kluczowego klienta. Zatrudnienie na dzień 31 marca 2012 r. wynosiło 2881 osób. Flextronics zapowiada, że w nadchodzącym roku będzie starał się utrzymać sprzedaż na podobnym poziomie. A teraz kilka danych z raportu finansowego za okres od 1.04.2011 do 31.03.2012 (w nawiasach dane z roku poprzedniego):
  • przychody: 3.007 mln PLN (1.870 mln PLN)
  • zysk ze sprzedaży: 92,2 mln PLN (22,3 mln PLN)
  • zysk operacyjny: 93,4 mln PLN (19,5 mln PLN)
  • zysk netto: 64,1 mln PLN (29,85 mln PLN)
  • wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 30,8 mln PLN (36,4 mln PLN)
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2