reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke-dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 12 listopada 2012

Rekordowe wyniki Relpola

Zysk netto za trzy pierwsze kwarta艂y 2012 r. wzr贸s艂 niemal dwukrotnie w por贸wnaniu z zesz艂ym rokiem.
Relpol opublikowa艂 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za Q3/2012. Zysk netto w okresie od stycznia do wrze艣nia 2012 r. wyni贸s艂 prawie 8,4 mln PLN w por贸wnaniu do 4,7 mln PLN w analogicznym okresie roku ubieg艂ego. Przychody sp贸艂ki liczone od pocz膮tku roku to ponad 88 mln PLN. Jak podaje w swoim komunikacie firma, trzeci kwarta艂 2012 r. pod wzgl臋dem osi膮gni臋tych wynik贸w by艂 najlepszym z dotychczasowych trzecich kwarta艂贸w na przestrzeni wielu ostatnich lat, szczeg贸lnie bior膮c pod uwag臋 okres urlopowy, kt贸ry zazwyczaj wp艂ywa na ni偶sze przychody. Podobnie zysk netto w bie偶膮cym kwartale by艂 najwy偶szym kwartalnym zyskiem netto grupy kapita艂owej osi膮gni臋tym w ostatnich latach. Grupa kapita艂owa po trzech kwarta艂ach 2012 r. wypracowa艂a zysk netto o 21% wy偶szy ni偶 w ca艂ym 2011 r. Wyniki te osi膮gni臋to przy mniejszej ilo艣ci sp贸艂ek w grupie. Podane wyniki firma zawdzi臋cza mi臋dzy innymi wykorzystaniu sytuacji rynkowej, zwi臋kszeniu mocy produkcyjnych, zmianom technologicznym oraz efektom dzia艂a艅 restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w latach 2010-2011. W ci膮gu ostatnich kilku lat sukcesywnie likwidowano tak偶e sp贸艂ki zale偶ne przynosz膮ce straty. W tej chwili w likwidacji znajduj膮 si臋 dwie sp贸艂ki: Relpol France i Relpol Baltija na Litwie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 21 2019 14:28 V12.2.5-1