reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 listopada 2012

Kimball zyskuje na rynku EMS

Przychody netto ze sprzedaży w segmencie EMS wzrosły o 15% w pierwszym kwartale roku podatkowego 2013 (zakończonym 30 października 2012 r.) w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku i wyniosły ponad 164 mln. USD.

W raportowanym okresie Kimball osiągnął prawie 3,3 mln USD zysku netto w sektorze EMS (wzrost o prawie 400% w odniesieniu do 1Q/2011). Głównym powodem poprawy wyników finansowych jest dwucyfrowy wzrost sprzedaży na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym. Zysk operacyjny w branży EMS wyniósł 5 mln USD w pierwszym kwartale roku podatkowego 2013, co oznacza wzrost o 323% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jako przyczyny wymienia się przede wszystkim wyższą absorpcję kosztów stałych związaną z lepszymi wynikami sprzedaży, korzyści spowodowane prowadzonymi w poprzednim roku działaniami restrukturyzacyjnymi oraz poprawę efektywności operacyjnej. Koszty sprzedaży i administracji wzrosły o 2 punkty procentowe w raportowanym okresie, ale zostało to zrównoważone przez zysk związany z poprawą sprzedaży – koszty sprzedaży i administracji liczone jako procent sprzedaży netto spadły o 1 punkt procentowy. © Kimball
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2