reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© rasa-messina-francesca-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 listopada 2012

Połączenie spółek PartnerTech w Polsce

Plan połączenia spółek PartnerTech Mysłowice i PartnerTech Sieradz już ogłoszony.

Plan połączenia został sporządzony 18 października 2012 r. Cały majątek PT Sieradz zostanie przeniesiony na spółkę przejmującą czyli PT Mysłowice. W ten sposób kapitał zakładowy PT Mysłowice powiększy się o kwotę 368 tys. PLN. Zostanie utworzonych 737 nowych udziałów o wartości 500 PLN każdy. W konsekwencji połączenia ulegnie zmianie firma i kapitał zakładowy PT Mysłowice. Nowa nazwa będzie brzmiała: PartnerTech Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a kapitał zakładowy będzie równy 560.500,00 PLN i będzie podzielony na 1.121 udziałów po 500,00 PLN każdy. Parytet wymiany udziałów został ustalony w oparciu o wartość księgową majątku netto PT Sieradz oraz PT Mysłowice z dnia 1 września 2012 r. W efekcie, w zamian za 4.616 udziałów w PT Sieradz, jedyny wspólnik PT Sieradz - PartnerTech AB otrzyma 737 udziałów w PT Mysłowice (stosunek 6,26:1). Nie będzie żadnych dodatkowych dopłat pieniężnych. Nowo utworzone udziały w PT Mysłowice, przyznane w zamian za majątek PT Sieradz, będą uczestniczyć w zyskach PT Mysłowice od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dojdzie do połączenia. Połączenie zostanie przeprowadzane w oparciu o uchwały Zgromadzeń Wspólników obu spółek.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-1