reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bellemedia-dreamstime.com Rynki | 06 listopada 2012

Niska aktywność na rynku M&A w 3Q/2012

Jeśli w ostatnim kwartale 2012 r. liczba fuzji i przejęć w branży EMS nie wzrośnie, drugi rok z rzędu zostanie odnotowany spadek.

W trzecim kwartale 2012 r. zarejestrowano pięć transakcji M&A, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ogólnie jednak pierwsza połowa roku przynosi spadek liczby fuzji i przejęć w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Odnotowaną jedną konsolidację na rynku EMS w Q3/2012 (w poprzednim kwartale dwie) co stanowi 20% aktywności na rynku M&A. Natomiast liczba przejęć pionowych i poziomych wzrosła z dwóch transakcji w Q2/2012 do czterech w Q3/2012. Trzeci kwartał przyniósł jedną akwizycję pomiędzy firmami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych co stanowi 20% aktywności na rynku M&A. Natomiast liczba transakcji pomiędzy krajami wysoko kosztowymi wzrosła od zera w drugim kwartale do dwóch w kwartale trzecim i stanowi 40% aktywności. Odnotowano jedną transakcję pomiędzy Wielką Brytanią (kraj wysoko kosztowy) a Singapurem (kraj nisko kosztowy) oraz jedną pomiędzy firmami pochodzącymi z Wielkiej Brytanii, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego kwartału. Jeśli chodzi o liczbę fuzji i przejęć w zależności od wielkości firm, to dla małych i średnich przedsiębiorstw trzeci kwartał przyniósł po dwie transakcje, natomiast jedną odnotowano wśród dużych przedsiębiorstw.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-1