reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© photodynamx-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 listopada 2012

Wielkie zmiany w Bumarze

Krzysztof Krystowski, prezes Bumaru zapowiada zmiany i inwestycje w firmie.

Premier informował ostatnio o dużych wydatkach na obronność, ale pojawiły się przy tym głosy, że polski przemysł zbrojeniowy powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość oferowanych rozwiązań. Bumar reaguje i zapowiada inwestycje w badania i rozwój. "Puls Biznesu" przytacza wypowiedź Krzysztofa Krystowskiego o planowanych wydatkach na ten cel rzędu 200 mln PLN rocznie przez najbliższe pięć lat. Ma też powstać centralny fundusz badawczo-rozwojowy. Prezes Bumaru podkreśla, że firma dysponuje nowoczesnymi produktami i wymienia przy tym rakiety GROM oraz wspomina prace nad jednym z projektów strategicznych czyli projektem TYTAN – polski żołnierz przyszłości. Krystowski zapowiada też budowę Narodowego Koncernu Obronnego, który miałby na celu nie tylko dbałość o wyniki finansowe firmy, ale także o obronność państwa, bowiem, jak podkreśla prezes Bumaru, najważniejszym klientem firmy jest polska armia. Jednocześnie spółka zamierza odejść od handlu nieruchomościami i skupić się na produkcji przemysłowej. Jak czytamy w "Pulsie Biznesu", takie plany wymagają zmian strukturalnych. Nowa strategia zakłada powstanie dywizji Bumar Ląd. Natomiast likwidacji ulegnie dywizja Bumar-Żołnierz. Właścicielem jej dotychczasowego lidera, spółki Bumar Elektronika, stanie się Przemysłowe Centrum Optyki PCO. Jednocześnie zostanie ono liderem Dywizji Elektronika. Rozpoczęły się już także dymisje dyrektorów handlowych w centrali odpowiedzialnych za eksport, zrezygnowano też z drogich lecz nieefektywnych usług doradców, którzy miesięcznie otrzymywali kilkadziesiąt tysięcy złotych. --- Źródło: Puls Biznesu
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2