reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 października 2012

Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej: aktualizacja

Posłowie jednogłośnie przyjęli w środę ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji umowy w sprawie przystąpienia Polski do ESA. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów. Negocjacje akcesyjne pomiędzy Polską a Europejską Agencją Kosmiczną rozpoczęły się 28 listopada 2011r. w Paryżu. Rozmowy zakończyły się w kwietniu 2012r. Zgodę na przystąpienie do konwencji ESA polski rząd wyraził w czerwcu tego roku. We wrześniu umowy w tej sprawie wymienili wicepremier Waldemar Pawlak oraz dyrektor generalny ESA Jean-Jacques Dordain. Projekt ustawy Rada Ministrów zgłosiła w trybie pilnym. Jak napisano w uzasadnieniu, szybki proces ratyfikacji ma umożliwić Polsce uczestnictwo – z prawem głosu w podejmowanych rozstrzygnięciach – w odbywającym się między 19 a 21 listopada tego roku posiedzeniu Rady ESA. Podczas posiedzenia zapadną decyzje o kierunkach działalności i poziomie finansowania Agencji w kolejnych trzech latach. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA - European Space Agency) jest jedną z głównych agencji kosmicznych na świecie. Członkostwo w ESA umożliwi polskim instytutom i firmom pełen udział w europejskich projektach w sferze badań i przemysłu kosmicznego. ESA dysponuje rocznym budżetem na poziomie około 4 mld EUR. Zatrudnia około 2200 pracowników ze wszystkich krajów członkowskich, w tym naukowców, inżynierów, informatyków. Siedziba agencji znajduje się w Paryżu. Od 2007r. Polska współpracowała z ESA jako „europejski kraj współpracujący”. Obecnie do ESA należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. Na mocy porozumienia o współpracy we władzach ESA zasiada także przedstawiciel Kanady. --- Źródło: PAP
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2