reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Plum Przemysł elektroniczny | 11 października 2012

Recertyfikacja systemu zarządzania w Plum

W dniach od 4 do 6 września 2012 r. w firmie Plum odbył się audit recertyfikujący, który został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o.

Zakres certyfikacji systemu obejmował projektowanie i produkcję urządzeń do transmisji danych oraz elektronicznych urządzeń pomiarowych. Zespół audytorów zbadał kluczowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasadniczo obejmowały one: procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, produkcję wyrobów, utrzymanie infrastruktury, oddziaływanie na środowisko oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy.
Wysoki stopień fachowości top managementu oraz koncentracja na sprawnym zarządzaniu firmą pozwoliły na pomyślne przejście procedury weryfikacji systemu.
Zwieńczeniem trzydniowej wizyty było potwierdzenie przez zespół audytorów zgodności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i otrzymanie pozytywnej rekomendacji do odnowienia certyfikatów.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-1