reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Techno - Service SA Przemysł elektroniczny | 04 października 2012

Kolejna inwestycja w Techno-Service S.A.

Kolejnym zakupem Techno-Service’u jest striperkafotopolimeru, która jest częścią większej inwestycji realizowanej we współpracy z długoletnim dostawcą, firmą Schmid. Kolejnym etapem inwestycji będzie dostawa trawiarki.

Wdrożona już do produkcji striperka o nazwie Stripper (PLC version) part of Combi SE-Line, 1m/min.wyposażona jest w automatyczne, komputerowe sterowanie, dzięki któremu proces stripowania jest stabilny i stały w czasie produkcji. Parametry istotne dla procesu, takie jak stężenie roztworu stripującego, ciśnienia i temperatury w komorach procesowych oraz dozowanie odczynników są monitorowane w czasie rzeczywistym i archiwizowane. Gwarantuje to stałą, bardzo dobrą jakość wykonywanych obwodów. Nowoczesny system transportu obwodów w urządzeniu pozwala na dużą rozpiętość grubości stosowanych laminatów od 0,05 do 6mm. Zwiększa to naszą elastyczność w budowie obwodów wielowarstwowych umożliwiając zmniejszenie minimalnej grubości tych obwodów. Nowoczesny system filtracji z filtrem hydrocyklonowym, który oczyszcza roztwór stripujący z najmniejszych cząstek usuniętego fotopolimeru, w połączeniu z systemem natrysku High Impact Spray, gwarantuje wykonywanie skomplikowanych obwodów o ścieżkach i odległościach między ścieżkami 75 µm. Wydajności względem poprzedniej linii wzrosła o ponad 60%. Dzięki zwiększonej prędkości, obwody drukowane są mniej podatne na uszkodzenia ochronnej warstwy cyny.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2