reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Ragsac dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 października 2012

Volvo Buses przenosi produkcję do Polski

Ze względu na spowolniony rozwój rynku i ostrą konkurencję, Volvo Buses konsoliduje operacje produkcyjne, przenosząc ich część ze Szwecji do zakładu we Wrocławiu.

Oznacza to, iż zakład w Säffle w Szwecji zostanie zamknięty na koniec czerwca 2013. Zamknięcie zakładu jest obwarowane osiągnięciem porozumienia ze związkami zawodowymi. Zwolnienie obejmie około 330 pracowników stałych oraz 60 stale współpracujących z zakładem konsultantów. W lokalizacji w Säffle pozostawione zostaną funkcje obsługi posprzedażnej, celem zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla klientów z krajów nordyckich. Zamierzeniem firmy jest rozwój tych usług w Säffle i zachowanie około 50 miejsc pracy. ‘Przez ostatnie lata popyt na nowe autobusy na europejskim rynku stopniowo spada, dodatkowo rośnie presja cenowa, zwłaszcza na rynkach nordyckich. Poprzez koncentrację produkcji kompletnych pojazdów w jednym zakładzie, możemy zredukować koszty i odwrócić negatywny trend w zakresie rentowności produkcji’ komentuje Håkan Karlsson, prezes Volvo Bus Corporation. Nawet w świetle faktu, iż pozycja rynkowa Volvo Buses umocniła się w ostatnich latach, firma ma znaczne nadwyżki mocy produkcyjnych w zakładach zajmujących się montażem kompletnych pojazdów. Firma przewiduje, iż w najbliższych latach tempo wzrostu popytu w Europie pozostanie na niskim poziomie, a presja cenowa będzie coraz mocniejsza. Poprzez skoncentrowanie produkcji w znacznie większym zakładzie w Polsce, Volvo Buses spodziewa się pozytywnych efektów ekonomii skali, których osiągnięcie jest niezbędne do sprostania narastającej konkurencji. Polski zakład ma czterokrotnie większe moce produkcyjne niż jednostka w Säffle. Tym samym, Volvo Buses podejmie odpowiednie negocjacje ze związkami zawodowymi w Säffle. Håkan Karlsson zapowiada też, iż firma wesprze zwalniane osoby w poszukiwaniu miejsc pracy wewnątrz Grupy Volvo.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1