reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© OZZ IP Przemysł elektroniczny | 02 października 2012

Pierwsza rozprawa Chung Hong

Pierwsza rozprawa w połączonej sprawie sześciu pracowników, którzy zostali dyscyplinarnie zwolnieni z Chung Hong Electronics Poland, odbędzie się w sądzie we Wrocławiu, dnia 26 października 2012 r.

Skrót wydarzeń We wtorek 10 lipca Chung Hong Electronics Poland zwolniło w trybie dyscyplinarnym 24 pracowników prowadzących strajk od 28 czerwca. W dokumentach wręczonych pracownikom oraz oświadczeniach przesyłanych do mediów pracodawca stwierdził, że "wg. niego strajk w fabryce jest nielegalny, a ostatnie zwolnienia pracowników miały związek z wielokrotnym rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy i nie miały żadnego związku z ich działalnością związkową." (cytat za artykułem Marcina Monety „LG: Protest w fabryce Chung Hong to atak anarchistów”, Gazeta Wrocławska z 11 lipca 2012 r.). Działania OZZ IP W opinii Komisji Zakładowej OZZ IP w Chung Hong jedynym powodem zwolnień był udział pracowników w akcji strajkowej. Wobec powyższego złożono pozew do sądu pracy o przywrócenie do pracy założyciela związku zawodowego w fabryce - Krzysztofa Gazdy i pozostałych 24 zwolnionych dyscyplinarnie pracowników. Złożono także zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez pracodawcę przestępstwa w związku z art. 26 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (przeszkadzanie we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego) i art. 35 ustawy o związkach zawodowych (utrudnianie wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy). We wszystkich sprawach sądowych, OZZ Inicjatywa Pracownicza zapewnia pracownikom Chung Hong bezpłatną reprezentację sądową oraz doradztwo prawne. Najbardziej potrzebującym pracownikom biorącym udział w strajku zostały także wypłacone zapomogi ze środków Funduszu Strajkowego rekompensujące część utraconych dochodów. Pierwsza rozprawa Pierwsza rozprawa byłych pracowników Chung Hong odbędzie się 26 października 2012 r.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2