reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-podshivalov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 października 2012

Wywiad: Electro Welle i ocena rynku elektroniki w Polsce

W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy wywiad z przedstawicielami producenta z Marcinkowic, firmy Electro Welle. Zobaczmy, jak w ich ocenie kształtuje się rynek elektroniki w Polsce.

Krajowy rynek elektroniki rozwija się dynamicznie, lecz nie we wszystkich dziedzinach. W najlepszej sytuacji znajdują się producenci elektroniki użytkowej. Nie tylko światowy kryzys, lecz również konieczność sprostania międzynarodowej konkurencji wpływają na funkcjonowanie w branży. Około 90% całej produkcji jest wytwarzane przez średnie i duże przedsiębiorstwa, które posiadają wystarczająco ugruntowaną pozycję i rezerwy środków umożliwiające prowadzenie produkcji nawet w okresach gwałtownego spadku popytu. Najbardziej odczuwalna jest niestabilność na rynku walutowym i duże wahania kursu euro, głównej waluty w obrocie zagranicznym. Dodatkowo występuje szereg czynników zewnętrznych w sposób istotny oddziałujących na funkcjonowanie firmy. Głównym z nich jest dostęp przedsiębiorstwa do środków finansowych niezależnie od tego, czy firma dopiero powstaje, czy już działa na rynku i planuje rozwinąć działalność na szerszą skalę. Największy problem z dostępem do zewnętrznego źródła finansowania mają przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają funkcjonowanie na rynku. Instytucje finansowe bardzo rygorystycznie bowiem traktują drobnych przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy potrzebują kredytu na utworzenie, bądź rozbudowę własnej firmy. Skomplikowane, nieprzejrzyste i sprawiające trudności interpretacyjne przepisy stanowią dodatkowy czynnik, który spowalnia przedsiębiorstwa. Częste nowelizacje przepisów podatkowych, brak jednolitych interpretacji, a także niedostatek interpretacji ogólnych są bolączką przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość. Bez jasnych wykładni przedsiębiorca przeszacowuje ryzyko, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Jednocześnie jest pasywny w odniesieniu do długoterminowych planów i posunięć z długofalowymi skutkami. Również zmiany w zakresie obniżenia kosztów pozapłacowych miałyby istotny wpływ na poziom zatrudnienia ze względu na możliwość przyjęcia dodatkowych pracowników. Mimo wszystko istnieją przesłanki dla rozwoju branży elektronicznej w Polsce, takie jak doskonale wyszkolona kadra pracownicza, bogata baza poddostawców, oraz inwestycje w innowacyjność przedsiębiorstw. Kryzys nie dotknął naszej firmy. Zdecydowały o tym trafione i podjęte w odpowiednim momencie inwestycje, jak również realizacja projektu eksportowego. Na konkurencyjności Electro Welle wpływa głównie jakość produktów i ich cena, jak również niskie koszty produkcji, oraz wysoka jej wydajność. Jakość produktów jest elementem ściśle powiązanym z ceną. W sytuacji porównywalnych cen, to właśnie jakość może być wskazana jako najsilniejszy czynnik konkurencyjności firmy. Pomiaru jakości można dokonać za pomocą takich zmiennych, jak na przykład precyzja wykonania, okres użytkowania, niezawodność, procent reklamacji, ilość funkcji, łatwość obsługi, estetyka wykonania, odporność na temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, itp. Wysoka jakość produktów Electro Welle nie wpływa przy tym na wysokość cen. W ciągu dwóch lat działalności firmy Electro Welle, koszty produkcji radykalnie obniżono tworząc nowoczesny park maszynowy. Kryterium wydajności, choć przeważnie traktowane jako pomocnicze, w przypadku Electro Welle stanowi czynnik istotny. Zwiększenie potencjału produkcyjnego (wzrost zatrudnienia, nowoczesny park maszynowy) w połączeniu z funkcjonującym w firmie systemem wspomagania produkcji i zarządzania zasobami i stanami magazynowymi, pozwoliło zoptymalizować produkcję w odniesieniu do spływających sukcesywnie zamówień.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-1